Aktualno

Kdo vpliva na odločanje? Mednarodni dan boja proti korupciji

Ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji v Transparency International Slovenia (TI Slovenia) izpostavljamo pomen proaktivne transparentnosti in tvegana področja v okviru procesov odločanja v državi. Predstavljamo novo spletno orodje kdovpliva.si s katerim državljanom omogočamo podrobnejši vpogled v lobistične stike o katerih so poročali lobiranci in v transakcije med podjetji, kjer so lobisti zakoniti zastopniki od leta 2011 naprej.

Ob tem želimo izpostaviti, da so lobiranci, ki vestno poročajo o lobističnih stikih, s tem izpolnjujejo svojo dolžnost in se pogosteje pojavljajo v mreži, primer dobre prakse.

Poročilo »Lobiranje v Sloveniji« kaže, da bi bilo za doseganje večje transparentnosti smiselno vedno uporabiti informacijsko tehnologijo. »V kolikor javnost lahko dostopa do strojno berljivih podatkov je oblikovanje takšne spletne platforme lahko enostavno in poceni. Orodje kdovpliva.si preprosto prikaže podatke o lobiranju na pregleden in vizualno privlačen način. S tem smo preiskovalnim novinarjem in širši javnosti olajšali delo in jim omogočili lažji vpogled in analizo o stanju lobističnih stikov pri nas. Iz platforme so razvidne tudi sive cone, saj mnogo funckionarjev in javnih uslužbencev kljub zakonski obveznosti še vedno ne poroča o lobističnih stikih, kar se kaže skozi nizko gostoto povezav« je povedala Simona Habič, predsednica TI Slovenia.

Temeljni izziv še vedno predstavlja strojna neberljivost javno dostopnih podatkov, kar močno otežuje obdelavo. Ker takšni podatki niso uporabni za analizo postanejo sami sebi namen in hkrati predstavljajo nesorazmerno administrativno obremenitev za lobirance. Poleg tega obdelavo in analizo podatkov onemogoča toga zakonodaja. Nevladne organizacije tako težko opravljamo nalogo nadzornika (watchdog-a). Pri objavi podatkov na tej platformi smo zaenkrat morali prikriti imena lobistov, saj so po mnenju urada Informacijskega pooblaščenca ta nejavna. Po našem mnenju pa javni interes v primeru lobiranja prevlada nad pravico do zasebnosti oz. varstva osebnih podatkov lobistov, saj gre za udejstvovanje pri javnih politikah.

logoEK lobbying