Aktualno

Izvedli smo seminar ‘Poročanje o integriteti v okviru ESG poročila’

Dne 14. 3. 2024 smo skupaj z IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti izvedli online seminar s področja novih standardov trajnostnega poročanja s poudarkom na integriteti. Seminar je bil namenjen članom kluba Foruma poslovne integritete in transparentnosti, Mreže zaupanja ter IRDO. Odprli pa smo ga tudi za druge zainteresirane deležnike.

V prvem delu je Anita Hrast (IRDO) udeležence iz zasebnega sektorja seznanila s širšim okvirjem trajnostnega poročanja. Razložila je, zakaj in kaj poročamo, kako je novi evropski standard (ESRS) nadgradil obstoječe standarde in navedla primere dobre prakse. V drugem delu seminarja je Maruša Babnik (TI Slovenia) obrazložila, kako naj bi poročali o integriteti v skladu z novim standardom in najboljšimi praksami. Opozorila je tudi na dejavnike, ki jih je treba izpolniti, oz. zagotoviti v organizaciji, preden se lahko loti trajnostnega poročanja, in vsebino dopolnila z domačimi zakonskimi obveznostmi podjetij. 

Zaradi pozitivnega odziva udeležencev in velikega zanimanja bomo seminar v letošnjem letu izvedli v dodatnih terminih. Več informacij sledi kmalu.