Aktualno

Izogibanje razpisom manjša transparentnost porabe javnih sredstev

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) izraža zaskrbljenost ob poročanju podcrto.si in Financ, ki razgaljata dodeljevanje poslov povezanih z informacijskimi tehnologijami mimo razpisov, čeprav gre za tovrstne posle ogromno javnih sredstev. Nesprejemljivo je, da odgovorni razdeljujejo javni denar negospodarno, navkljub opozorilom pristojnih institucij, medijev in nevladnih organizacij. Izogibanje razpisom in podeljevanje poslov že ustaljenim ponudnikom manjša transparentnost porabe javnih sredstev ter povečuje že tako velika korupcijska tveganja.

Brez razpisa in protikorupcijske klavzule

»Nesprejemljivo je, da se kljub ugotovitvam Računskega sodišča iz leta 2013 v dveh letih na Ministrstvu za delo podeljevanje poslov ni ustrezno spremenilo« poudarja generalni sekretar Vid Doria. Kot izhaja iz poročila so poleg nespoštovanja načel gospodarnosti pogodbe vsebovale predvidena sredstva za nadgradnje, čeprav določila ne opredeljujejo obsega in vsebine nadgradenj, kar dopušča možnosti za zlorabe. Prav tako je neskladno s standardi, da pogodba z enim izmed izvajalcev ni vsebovala proti-korupcijske klavzule.

Pogodba brez zneska in brez razpisa

Tudi odločitev FURS, da podeli posel za vzpostavitev sistema davčnih blagajn ponudniku mimo javnega razpisa in brez navedenega zneska za storitev, je z vidika smotrnosti, gospodarnosti in transparentnosti najmanj vprašljivo. Dejstvo, da končna cena ni znana pa na verodostojnost institucij ne vpliva pozitivno. »V TI Slovenia pozorno bdimo nad porabo javnega denarja in bomo v skladu z ugotovitvami posredovali prijavo pristojnim institucijam, za katere pričakujemo, da bodo ukrepale v skladu s svojimi pristojnostmi« je še dodal Doria. TI Slovenia je že večkrat pozval k prevetritvi sistema javnih naročil, saj se v njem skriva mnogo praznin, ki dopuščajo nepravilnosti. Zato bi bilo smotrno uvesti Pakte integritete, ki vpeljujejo mehanizme civilnega nadzora v javna naročila.

logo ip