Aktualno

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA: KAKO ODZIVNA SO MINISTRSTVA IN MESTNE OBČINE?

acf slo

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob objavi poročila Informacije javnega značaja: odzivnost ministrstev in mestnih občin, ki je bilo pripravljeno na podlagi opravljene raziskave v zvezi s pravico do dostopa do informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), opozarja na pomen te pravice za zagotavljanje transparentnosti delovanja države in lokalnih skupnosti ter na potrebo po ozaveščanju javnosti in usposabljanju na tem področju.

Raziskava je bila opravljena in poročilo pripravljeno v sklopu projekta Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj (projekt Žvižgač) in sta plod sodelovanja partnerjev projekta TI Slovenia in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (PF UL). Raziskavo so izvedle in poročilo  pripravile študentke PF UL ob podpori TI Slovenia.

Projekt Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj je finančno podprl Active Citizens Fund, držav donatoric Norveške, Islandije in Lihtenštajna.