Aktualno

Dopisi članom nove vlade

acf_slo

V Transparency International Slovenia (TI Slovenia) smo v juniju poslali dopise predsedniku vlade dr. Robertu Golobu, ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan in ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik.

V dopisih smo jim, ob izraženih čestitkah ob imenovanju, predstavili nekaj izzivov, ki po naši oceni čakajo vlado na področju boja proti korupciji.

Predsednika vlade smo seznanili s pogledom TI Slovenia na razloge za padec Slovenije na Indeksu zaznave korupcije, torej da gre za odraz večletnega zanemarjanja področja preprečevanja korupcije. V zvezi s tem smo podali oceno, da je treba sprejeti novo Resolucijo o preprečevanju korupcije in Program vlade za krepitev integritete in transparentnosti. Pozdravili smo tako napoved pravosodnega resorja, da bo sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev ena od prednostnih nalog te vlade, kot napoved o odprtosti dialoga s civilno družbo v mandatu njegove vlade.

V dopisu ministrici za pravosodje smo glede Zakona o zaščiti prijaviteljev izrazili pričakovanje, da bo Ministrstvo za pravosodje nadaljevalo odprt dialog z deležniki pri pripravi končnega osnutka zakona. Podali smo tudi pobudo za srečanje, na katerem bi naslovili relevantna vprašanja s skupnih področij dela ter priložnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja.

V dopisu ministrici za javno upravo smo izrazili pričakovanje, da bo Ministrstvo za javno upravo pospešeno nadaljevalo pripravo novega Načrta vlade za krepitev integritete in transparentnosti, saj se je zadnji načrt iztekel že leta 2019. Podali smo še oceno glede pomembnosti vzpostavljanja višje stopnje integritete na področju lokalne samouprave in glede odpiranja podatkov javnega sektorja in zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja v praksi. Podali smo tudi pobudo za srečanje, na katerem bi naslovili relevantna vprašanja s skupnih področij dela ter priložnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja.

Dopis predsedniku vlade

Dopis ministrici za pravosodje

Dopis ministrici za javno upravo