Aktualno

Analiza TI Slovenia potrjuje politično motivirane investicije v slovenskih občinah

Transparency International (TI) Slovenia ob današnjem izidu analize Investicije v času lokalnih volitev opozarja na potrditev trenda politično motiviranih investicij. S pregledom proračunov občin 2008-2018 se jasno kaže trend povečanja investicij občin v novogradnje in obnove v letu volitev. Še posebej je opazen trend povečanja investicij v petih največjih slovenskih občinah (Ljubljana, Maribor, Koper, Celje in Kranj). TI Slovenia je investicije v proračunih občin spremljal že ob nadzoru lokalnih volitev leta 2014 in je v novi analizi pregled proračunov ponovil z novejšimi podatki. V primeru realizacije predvidenih proračunov se bodo tako investicije v novogradnje v vseh občinah glede na lansko leto povečale skoraj za 420 milijonov evrov.
Zaradi opaznega trenda je TI Slovenia zanimal tudi širši učinek tega povečanja. V volilnih letih porast investicij občin povečuje tako bruto domači proizvod kot zaposlenost, ki v nevolilnih letih ponovno upade. Analiza sicer ni pokazala, da bi se ob povečanju investicij občin v volilnih letih zviševale tudi cene gradbenega materiala in storitev, s čimer bi občine lahko dražile druge javne in zasebne investicije. Analiza pa je pokazala tudi, da so investicije občin v letu 2014 pozitivno vplivale na gospodarsko okrevanje Slovenije po recesiji.
Zaradi opaznega trenda politično motiviranih investicijskih ciklov v občinah TI Slovenia poziva predvsem ministrstvi za finance in javno upravo da z izhodiščem, ki ga predstavlja navedena analiza, v prihodnje pozorneje spremljajo učinke investicijskih ciklov občin. Pri tem ostaja odprtih veliko vprašanj, med drugim tudi, ali tovrstne investicije v letih, ko potekajo občinske volitve, res bistveno povečajo možnost ponovne izvolitve županov. V tem primeru obstaja tveganje, da se z javnim denarjem novim kandidatom onemogoča pošteno participacijo na volitvah. TI Slovenia opozarja na potrebnost nadaljnjih raziskav povezav ciklov z zadolženostjo občin, pregled smotrnosti predvolilnih investicij in morebitna korupcijska tveganja pri porabi javnih sredstev.

Preberi celotno analizo

logoEK pakti