Aktualno

Ali so informacije javnega značaja res javne? Predstavitev priporočil odločevalcem

Transparency International Slovenia opozarja na problematiko neučinkovitega dostopa do informacij javnega značaja s predstavitvijo priporočil odločevalcem Ali so informacije javnega značaja res javne? Učinkovit dostop do IJZ je orodje, s katerim lahko mnoge izmed ovir s katerimi se TI Slovenia srečuje uspešno premagamo. To orodje ni učinkovito, če organi prost dostop do informacij najširši javnosti omejujejo z administrativnimi, pravnimi in finančnimi preprekami. Tako medijem, nevladnim organizacijam, civilni družbi in državljanom onemogočijo učinkovit nadzor nad delovanjem države in porabo javnega denarja.
V okviru projekta Spregovori! se je na TI Slovenija od jeseni 2014 obrnilo kar 400 državljanov, od tega je bilo več kot 200 prijav korupcijskih in drugih neetičnih ravnanj. Velika večina prijaviteljev se ne zaveda, kakšne pravice jim Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) omogoča in instituta dostopa do informacij tudi ni uporabljala.
Kar tretjino primerov, ki smo jih v okviru projekta Spregovori! obravnavali, smo reševali tudi s pomočjo zahtev po ZDIJZ in se pri tem srečevali z raznolikimi težavami. Zaznali smo sistemske pomanjkljivosti v zvezi z ureditvijo in postopki dostopa do informacij javnega značaja ter nezadostno objavljanje informacij na javno dostopnih virih. Z analizo zakonodaje in primerov iz prakse opozarjamo na sistemske pomanjkljivosti ter predlagamo rešitve in priporočila za čimprejšnje ukrepanje.
Priporočila odločevalcem Ali so informacije javnega značaja res javne? so nastala v okviru delovanja Centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje prijaviteljem korupcije.
Vabljeni na javno predstavitev priporočil v torek 23.6.2015 ob 11 uri (Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana).

logo EK