Aktualno

Afera honorarji terja vzpostavitev sistemskih rešitev

Medtem, ko se prah z začetka afere počasi polega, se vse bolj jasno kažejo sistemske pomanjkljivosti, ki so dovoljevale izplačila spornih honorarjev na fakultetah. Transparency International Slovenia (TI Slovenia) se zavzema za temeljit pregled poslovanja fakultet ter drugih javnih institucij, ki odstopajo pri višini izplačanih avtorskih honorarjev, saj ne gre le za honorarje nekdanje ministrice, temveč za več kot milijardo evrov skupnih odhodkov za honorarje. S tega stališča pozdravljamo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, ki je že napovedala sistemski nadzor nad upravičenostjo sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb. »Odstop ministrice ne sme postati epilog te zgodbe. Pričakujemo predvsem, da se bodo uvedla bolj jasna pravila za sklepanje avtorskih pogodb ter da bodo prihodnje ugotovitve sistemskega nadzora upoštevane pri popravkih sistema« je poudaril generalni sekretar Vid Doria.
Hkrati skrbi temeljno nerazumevanje kaj so javna sredstva nekaterih akterjev zgodbe. Takšen odnos do sredstev, ki se (iz kateregakoli vira) pretakajo iz računov javnih institucij, je v nasprotju z uveljavljenimi pojmovanji. Brez zavedanja, da gre za javni denar, ki mora delovati v obče dobro, tudi strožja pravila ne bodo povsem dovolj za vzpostavitev etičnih standardov porabe javnega denarja. Primeri z drugih kritičnih področij zgovorno govorijo v prid nujnosti izobraževanja javnih uslužbencev, ki bi delovala preventivno in zagotavljala etično ter gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.
Dodatno to dejstvo potrjujejo tudi zadnje navedbe v medijih, ki razkrivajo, da naj bi matična institucija že več let vedela za sistemske pomanjkljivosti pri porabi javnih sredstev fakultet, a se popravljalni ukrepi očitno niso izvajali v željenem obsegu. Pri tem se postavljajo vprašanja o zadostnosti trenutnega sistema nadzora, ki zahtevajo temeljit odgovor. »Nedopustno je, da javna univerza kljub pozivom novinarjev ne želi razkriti rezultatov revizije na Fakulteti za upravo, ki bi razjasnili katere pomanjkljivosti so bile znane že dalj časa. Univerzo v Ljubljani pozivamo, da nemudoma pojasni svojo vlogo pri urejanju te sistemske problematike in predstavi rezultate revizije iz leta 2009« je še povedal Vid Doria.