Aktualno

Redni zbor članov

Spoštovani članice in člani Transparency International Slovenia,
Na podlagi 17. in 18. člena statuta Transparency International Slovenia vas obveščamo, da bo v sredo, 30. 3. 2022, z začetkom ob 17. uri potekal redni Zbor članov Transparency International Slovenia. Zbor bo potekal v živo v sejni sobi na sedežu društva (Vožarski pot 12, Ljubljana).
Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri rednem zboru članov. Ker je zbor pomemben za delovanje društva, vas vljudno prosimo, da s svojim sodelovanjem zagotovite sklepčnost zbora in veljavnost sprejetih sklepov.

Udeležbo prosim potrdite na info(afna)transparency.si.​ Dokumentacijo ste prejeli po elektronski pošti.

Predlog dnevnega reda:​
  1. Uvod
  1. Izvolitev zapisnikarja, verifikacijske komisije in dveh overoviteljev zapisnika
  1. Ugotovitev sklepčnosti
  1. Potrditev dnevnega reda
  1. Poročilo o delu za leto 2021 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida letnega poročila ter sprejem letnega poročila društva za leto 2021
  1. Plan dela za leto 2022
  1. Razno