our values

PRAVIČNOST

  •  
  • Forum poslovne integritete in transparentnosti
  • Forum poslovne integritete in transparentnosti
  • Forum poslovne integritete in transparentnosti
  • Forum poslovne integritete in transparentnosti
  • Forum poslovne integritete in transparentnosti
  • Forum poslovne integritete in transparentnosti

Namen in cilji foruma

Namen Foruma:
- vzpostaviti okolje poštenega poslovanja 
- ustvariti platformo za podjetja, ki so zgled odgovornega ravnanja in upravljanja, delujejo transparentno in v skladu z etiko in integriteto v smeri zdrave konkurenčnosti, varnega delovnega okolja v podjetjih in gospodarskega okolja kot celote.
Cilj Foruma je graditi platformo podjetij, ki si s svojimi aktivnostmi prizadevajo za transparentno poslovanjem in pozitivno notranjo kulturo z visoko stopnjo integritete. Vodstvo podjetij se zaveda in zavezuje k spodbujanju etičnega delovanja s pristopom od zgoraj navzdol, kjer korupcija nima mesta. Z učinkovitim programom za poslovanje v skladu z etiko in integriteto v gospodarskih družbah, s pridobitvijo novih znanj in uporabnih orodij pa bomo dvigovali ugled slovenskega gospodarstva v nacionalnem in mednarodnem prostoru.