our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Lobiranje

Katerakoli aktivnost, izpeljana z namenom vplivanja na vladno ali institucionalno politiko in odločitve z zasledovanjem specifičnega interesa ali cilja. Gre za legitimno dejavnost v kolikor je ta izvajana v skladu s pravili, zakoni, etičnimi kodeksi in mednarodnimi standardi, ki omogočajo enakost dostopa in preprečujejo nesorazmeren vpliv določenih skupin. V nasprotnem primeru govorimo o nedovoljenem ali neetičnem vplivanju, ki je v določenih okoliščinah kaznivo ali opredeljeno kot prekršek.

Lobiranje v Sloveniji ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Sistem je pri nas v raziskavi v primerjavi z drugimi državami EU dosegel sicer visoko uvrstitev, a je bila skupna ocena zelo nizka, kar kaže na nezadostnost trenutnih določil. TI Slovenia je podrobneje sistem lobiranja orisal v poročilu Lobiranje v Sloveniji

lobbying