Aktualno

Slovenija mora čimprej sprejeti in vpeljati mednarodne standarde za transparentno lobiranje

TI Slovenia bo prihodnji teden predstavilo prvo celostno raziskavo o lobiranju v Sloveniji. Analiza pravne ureditve lobiranja in implementacije zakonodaje v praksi v Sloveniji in ocena transparentnosti, integritete in enakopravnega dostopa do udeležbe javnosti v procesih odločanja nam omogoča oblikovati ključne zaključke in priporočila za učinkovite spremembe za čimprejšnjo ureditev področja.

Problematiko lobiranja predstavlja tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD v svojem poročilu ‘Lobbyists, Governments and Public Trust: Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying‘. Pri OECD so predstavili razvoj tveganj povezanih z lobiranjem, izpostavili izkušnje pri oblikovanju in izvajanju ukrepov za transparentno lobiranje in ocenili stroškovno učinkovitost rešitev za ohranitev celovitosti procesa političnega odločanja.
TI Slovenia ocenjuje, da OECD poročilo predstavlja dober mednarodni pregled ukrepov držav za zmanjšanje tveganj povezanih z lobiranjem in izpostavlja ključne standarde za ureditev lobiranja. Tudi Slovenija mora čimprej vključiti te standarde v svoje delovanje, saj so tiste države, ki so v zadnjih letih izvajale ukrepe za zmanjšanje nedopustnega vplivanja in preprečevanja ‘ujetosti države’, ki vodi v zlorabo javnega interesa za zasebne namene zmanjšala tveganja za korupcijo, kot kaže poročilo OECD. Aktivnosti Slovenije na področju zakonske ureditve lobiranja so bile v zadnjih letih izjemno pozitivne, vendar je implementacija zakonodaje v praksi pomanjkljiva in nezadostna. »Lobiranje v Sloveniji je zelo pogosto in poteka na različnih ravneh procesov odločanja. Poročani lobistični stiki ne odražajo dejanskega stanja v praksi, večina stikov pa je skrita očem javnosti.« pravi Vid Doria iz TI Slovenia.
Lobiranje je kompleksen in pomemben družbeno demokratični pojav, ki zahteva celostni pregled in široko javno razpravo. Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi naše raziskave o lobiranju.