Aktualno

Slovenci še vedno izjemno kritično do nedejavnosti odgovornih pri boju proti korupciji

Javnomnenjska raziskava Svetovni barometer korupcije 2015/16 (Global Corruption Barometer 2015/16) kaže, da ljudje v zadnjih letih navkljub obljubi politike po ničelni toleranci do korupcije in obljubi po korenitih spremembah, ne opažajo nobenih sprememb. V zadnjih štirih letih se prisotnost korupcije po mnenju 74 odstotkov anketiranih ni nič zmanjšala, kar 59 odstotkov pa jih meni, da bi moralo biti preprečevanje korupcije najvišja prioriteta vlade.
Korupcija je po mnenju državljank in državljanov Slovenije najbolj prisotna pri temeljih demokratične družbe. Vprašani ocenjujejo, da je korupcija najbolj prisotna v državnem zboru (26 odstotkov) in med vladnimi uradniki (22 odstotkov). Več kot dve tretjini (77 odstotkov) anketiranih ne zaupa vladajočim in meni, da je ukrepanje vlade na področju preprečevanja korupcije neučinkovito. Korupcija je v zadnjih nekaj letih dobila povsem nove razsežnosti in države iz celega sveta se (še) niso uspele kakovostno postaviti nasproti tej hitro spreminjajoči se težavi. Sprememb, ki bodo vodile v reševanje novih in novih izzivov, ni na vidiku. Odločevalce opozarjamo, da korupcija ni zgolj težava vlade in organov pregona, temveč je problem zasebnega sektorja, sodne veje oblasti, civilne družbe, je problem vsakega posameznika in vseh državljanov. Pozivamo odločevalce, da razširijo svoja prizadevanja za preprečevanje korupcije izven normativnih okvirov in začnejo kakovostno izvajati tudi programe v praski skupaj s civilno družbo, saj trenutna prizadevanja ne zadostuje za pozitivne rezultate in večje zaupanje javnosti v vladavino prava.GCB FB 2
Raziskava kaže izjemno zaskrbljujoče rezultate javnega mnenja o aktivnem ukrepanju državljanov zoper korupcijo. Kar 36 odstotkov anketirancev je skeptičnih, da normalni državljani lahko kakor koli pripomorejo k boju proti korupciji v primerjavi z 28 odstotki, ki menijo, da lahko aktivno pripomorejo in naredijo razliko. Eden izmed glavnih razlogov za takšno stališče bi lahko bile ovire, ki preprečujejo dejavno udejstvovanje posameznikov proti korupciji, saj 36 odstotkov anketirancev meni, da se jo bojijo prijaviti, ker bi lahko trpeli povračilne ukrepe. Takšno mnenje državljanov jasno nakazuje na potrebo po proaktivni vlogi države pri zaščiti prijaviteljev, predvsem pa bolj kakovostno delo Komisije za preprečevanje korupcije pri izvajanju zaščite prijaviteljev v praksi.
Raziskava je pokazala, da so 3 odstotki anketirancev v zadnjih 12 mesecih plačali podkupnino pri poslovanju z eno izmed javnih ustanov v Sloveniji, in sicer največ na sodiščih v civilnih postopkih in pri pridobivanju nadomestila za brezposelnost. Med drugim kar 63 odstotkov anketirancev meni, da bogatejši posamezniki pogosto uporabijo svoj vpliv, da dosežejo lastne cilje, in hkrati meni, da so potrebni strožji ukrepi za preprečevanje tega pojava. Podatek, da se državljani pri svojih opravilih ne srečujejo s primeri podkupovanja, zgolj dodatno krepi že dlje časa znano dejstvo, da je korupcija v Sloveniji veliko bolj sofisticirana kot neposredno podkupovanje, kar pomeni, da je veliko bolj skrita in posledično nevarna, je del sistema.
GCB 2015/16 na Evropski ravni sicer kaže, da 1 od 3 anketirancev meni, da je korupcija v njihovi državi ena izmed največjih težav, 53 odstotkov jih meni, da se njihova vlada slabo spopada s korupcijo, 3 od 5 anketirancev meni, da imajo bogati prevelik vpliv na odločevalske procese.
GCB je raziskava, ki jo izvaja največja nevladna organizacija za boj proti korupciji Transparency International. Svetovni barometer korupcije je najobsežnejša raziskava javnega mnenja o trenutnem stanju korupcije v javnem sektorju, ki je tokrat zajela 60 000 ljudi iz 42 držav. Slovenija je v raziskavo vključena tretjič (2010, 2013). Gre za raziskavo javnega mnenja, ki meri zaznavanje korupcije, lastne izkušnje s korupcijo in pripravljenost za ukrepanje proti korupciji.

GCB Twitter 3

Več si lahko ogledate tudi v teh infografikah in poročilu:

– Poročilo

– Infografika s ključnimi ugotovitvami

– Zemljevid držav

– Semafor po državah