Aktualno

Poziv k zaščiti prijaviteljev in resnim ukrepom proti korupciji v zdravstvu

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) že veš čas opozarja na sistemsko nevzdržno stanje v slovenskem zdravstvu. TI Slovenia je ogorčen nad tem, da naj bi iz Onkološkega inštituta bil primoran oditi Erik Brecelj, borec in prijavitelj številnih nepravilnosti, ki so povezana s korupcijo in drugimi neetičnimi aktivnostmi v slovenskem zdravstvu in na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.
Pristojne institucije naj nemudoma sprejmejo konkretne ukrepe s katerimi bodo zagotovili zgledno delovanje institucije in naj zaščitijo ljudi, ki delujejo v družbeno dobro in opozarjajo na nevzdržno stanje v slovenskem zdravstvu. Erik Brecelj je prejemnik številnih strokovnih nagrad in priznanj za svoje delo in priznan ter spoštovan glas javnosti v slovenskem zdravstvu. TI Slovenia ostro nasprotuje takemu odnosu do prijaviteljev, ki jih žal tudi pristojne inštitucije niso ustrezno zaščitile vsa ta leta. Opozarjamo na izrazite dolgoročne negativne posledice sistemske korupcije v zdravstvu in njen vpliv na življenja vseh državljanov. Neformalne mreže v senci obvladujejo zdravstvo, država in pristojne institucije, med drugim tudi KPK, pa prijaviteljem korupcije doslej se nikoli niso učinkovito pomagale in jih zaščitile. Zato pozivamo pristojne, da že končno vzpostavijo učinkovit sistem zaščite prijaviteljev korupcije t.i. žvižgačev.
TI Slovenia na podlagi prijav korupcije in odkritih nepravilnosti poziva Ministrstvo za zdravje in Vlado Republike Slovenije, da takoj sprejmeta ukrepe, ki bodo zagotavljali normalne delovne pogoje na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in v drugih ustanovah ter predvsem onemogočili izvrševanje povračilnih ukrepov nad prijavitelji. Prav tako naj ti ključni instituciji sprejmeta ustrezne sistemske ukrepe in reforme zdravstvenega sistema, ki bodo preprečevale močno razpreženo sistemsko korupcijo in neformalne mreže, ki skrbijo za nenehno nazadovanje kakovosti slovenskega zdravstva in njegovo slabo podobo v javnosti, ter omogočita delovanje svetu zavoda Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ključno je, da ukrepi ustavijo zapuščanje kakovostnih kadrov, ki predstavljajo dodano vrednost instituciji in sistemu, kar sedaj ni zagotovljeno.