Aktualno

Center Spregovori za zaščito prijaviteljev in poziv prostovoljcem

Od začetka projekta Spregovori! do danes se je na Transparency International Slovenia (TI Slovenia) po pravni nasvet obrnilo preko 400 državljanov. Boj proti korupciji je v sodobni demokraciji nujen, zato so se je TI Slovenia odločil, da bo s centrom za pravno svetovanje in zagovorništvo Spregovori! nadaljeval tudi po preteku financiranja in na ta način žrtvam, prijaviteljem in žvižgačem nudil podporo in zaščito ter si na podlagi primerov prizadeval za celostne sistemske spremembe.
Center Spregovori! sprejema prijave korupcije in uporabnikom brezplačno pravno svetuje. Poleg individualne obravnave primerov se center aktivno ukvarja s sistemskimi pomanjkljivostmi pri zakonodajni ureditvi področja in opozarja javnost na kršitve s strani državnih organov. Pravno svetovanje poteka od srede do petka med 9. in 12. uro na brezplačni telefonski številki 080 39 34 ali preko elektronske pošte spregovori@transparency.si
Na področju delovnega prava se na center obračajo tudi žrtve šikaniranja in mobinga na delovnem mestu, ki so hkrati podvržene drugim neetičnim ravnanjem delodajalca. TI Slovenia v takšnih primerih kot predstavnik civilne družbe lahko hkrati zaščiti osebne podatke prijavitelja, na drugi strani pa spodbuja pristojne institucije k aktivnosti. Pravnica centra za zagovorništvo Margerita Jurkovič je povedala, da “se prenos zakonodaje v prakso pri ukrepanju državnih organov, kadar bi morali, pa ne, izjalovi zaradi neaktivnosti pristojnih. Pasivnost institucij je včasih še bolj škodljiva, kakor neustrezna aktivnost. Naloga nevladnih organizacij ni samo zaščita posameznika, temveč tudi kritika družbe in opozarjanje na nepravilnosti zaradi zagotavljanje boljše prihodnosti za vse nas.” TI Slovenia skozi obravnavo primerov ugotavlja tudi, da se večina prijaviteljev ne zaveda pravice dostopa do informacij javnega značaja, ki je večkrat prvi korak do rešitve. Z analizo zakonodaje in primerov iz prakse TI Slovenia opozarja na sistemske pomanjkljivosti in stremi k iskanju ustreznih rešitev skupaj z glavnimi deležniki.

Za nadaljevanje dela TI Slovenia v svojo ekipo vabi pravnike – prostovoljce, ki bodo aktivno sodelovali pri obravnavi primerov in iskanju ustreznih rešitev. Pogoji za izbiro so naslednji:
– diplomant/ka ali absolvent/ka pravne smeri
– osebnostno primeren/a kandidat/ka za delo v nevladni organizaciji
– boljše poznavanje kazenskega prava in prava človekovih pravic
– komunikativnost, samoiniciativnost, sposobnost hitrega učenja, timsko delo
Prijave potekajo prek elektronske pošte info@transparency.si, kamor naj kandidati pošljejo svoj življenjepis in kratko motivacijsko pismo (največ ena stran). Za dodatne informacije lahko pokličejo na telefon 01/320 73 25. Rok prijave je 15.8.2016. Usposabljanje izbranih prostovoljcev bo potekalo v drugi polovici avgusta, in sicer v obliki enodnevnega seminarja o prostovoljstvu, delu pri TI Slovenia ter pravnih vidikih korupcije v Sloveniji.