Aktualno

Analiza povezanosti kazalnikov digitalizacije in korupcije

Korupcija je težava, ki jo zaradi njene razširjenosti težko preprečimo. Neenako obravnavanje opredelitve korupcije po svetu lahko pripišemo različnim stopnjam razvitosti držav ter raznolikosti svetovnih kultur.

Korupcija ima škodljive posledice: šibkost javnega sektorja, zaviranje gospodarske rasti, slabšanje konkurenčne prednosti držav, poslabšanje zaupanja v delovanje državnih institucij, zmanjševanje stopnje demokracije in stabilnega vsesplošnega razvoja v državi. Nam najbolj znani učinki korupcije so ekonomske in politične narave, splošne vzroke za nastanek pa lahko prepoznamo predvsem v demografskih, političnih, ekonomskih, tradicionalnih, tehnoloških in osebnih dejavnikih, ki navsezadnje zmanjšujejo tudi kakovost našega življenja.

Korupcijo kot pojav je sicer težko izmeriti. Pomembno je, da se zavedamo njenega obstoja, ji namenimo pozornost ter iz različnih zornih kotov iščemo tiste dejavnike, ki bi lahko pomembno vplivali na zmanjševanje korupcije. Danes je moč opaziti pester ter raznolik nabor svetovnih študij, ki govorijo prav o tem, da se svet resnično zaveda njenih škodljivih posledic. Skupek študij motiviranih posameznikov predstavlja odlično vodilo na poti k uresničevanju cilja sveta brez korupcije.

Magistrsko delo, ki je v letu 2021 nastalo pod mentorstvom prof. dr. Ljupča Todorovskega, posveča pozornost prednostim digitalizacije, ki bi lahko bile povezane z zmanjševanjem stopnje korupcije. Rezultat uspešne digitalne transformacije so namreč tehnološke inovacije, ohranjanje konkurenčne prednosti in vsesplošni napredek države. Država na tem mestu predstavlja gonilno silo tako v gospodarskem in družbenem kot tudi v tehnološkem smislu. Digitalizacijo državne uprave vidimo kot strateški cilj, ki med drugim želi doseči predvsem prilagodljivo, racionalno, učinkovito, uporabno ter transparentno upravo, ki bo z odprtimi podatki med drugim skušala tudi omejevati oz. zmanjševati stopnjo korupcije v državi.

Namen magistrskega dela je bil ob mednarodni primerjavi najnovejših meritev vrednosti kazalnikov digitalizacije in korupcije ugotoviti stopnjo medsebojne povezanosti. Ugotovili smo, da v opazovanih letih obstaja zelo močna pozitivna korelacija med kazalniki digitalizacije in korupcije. Naše spoznanje, da so prednosti digitalizacije izjemnega pomena in lahko bistveno vplivajo na koruptivna ravnanja deležnikov v prihodnosti, predstavlja pomemben korak naprej v nizu svetovnih študij, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko. Kljub zavedanju prednosti digitalizacije, je vendarle treba omeniti, da je korupcija trdoživ pojav, zato je treba zagotoviti kontinuiteto študij omenjenega področja ter digitalizacijo vselej obravnavati kot enega pomembnejših akterjev tako v razvoju držav kot tudi v boju proti korupciji.

Poletna šola Transparency International School on Integrity, ki je potekala po spletu od 8. do 13. avgusta 2022, je na edinstven in interaktiven način v popolnosti izpolnila moja pričakovanja. Entuziazem strokovnjakov in udeležencev poletne šole iz celega sveta je ustvaril pravo motivacijsko okolje, kjer vlada brezkompromisni odnos do korupcije. Raznolik program poletne šole, katerega namen je udeležence seznaniti z vzroki za nastanek korupcije ter načini boja proti njej ob hkratnem zagotavljanju večje transparentnosti v državi, je ponudil širok spekter uporabnih vsebin, ki odlično prispevajo k krepitvi lastnih kompetenc. Pomemben segment poletne šole je bilo tudi mreženje med udeleženci. Izmenjava izkušenj udeležencev iz vsega sveta predstavlja pomembno nadgradnjo teoretičnih izhodišč. Na ta način sem na praktičen način izvedel, kako se v svetu spopadajo s korupcijo, pridobljene informacije lahko povežem s svojim strokovnim znanjem na tem področju. Prav krepitev miselnosti, da nas je pravzaprav veliko isto mislečih v boju proti korupciji, mi je dal močan občutek pripadnosti tej interesni skupini.

Zahvaljujem se mentorju magistrskega dela prof. dr. Ljupču Todorovskemu, ki je moje delo prepoznal kot odličen prispevek k znanosti in stroki, ter mi priporočil sodelovanje v nagradnem natečaju za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področij transparentnosti, integritete, preprečevanja korupcije oz. drugih vsebinskih področij dela Transparency International Slovenia. Kot zmagovalec omenjenega nagradnega natečaja se zahvaljujem tudi Transparency International Slovenia, ki mi je omogočila udeležbo na poletni šoli.

 

Marko Bijuklić, mag. upr. ved

 

Nagradni natečaj je podprlo Veleposlaništvo Švedske v Budimpešti.