Prijavi

 Center Spregovori! – prijavi korupcijo

Storitve Centra Spregovori! so namenjene vsem, ki želijo razkriti nepravilnosti, zlorabe, malomarnosti ali tveganja za vse navedeno v zvezi z delovanjem posameznikov in organizacij, katerih dejanja ogrožajo javni interes. Center Spregovori! sprejema prijave sumov nepravilnosti, zlasti korupcije in neetičnih ravnanj, z namenom svetovanja posameznikom, ki zaznavajo sume nepravilnosti v javnem interesu.

Prijave nam lahko pošljete po elektronski pošti spregovori@transparency.si, dosegljivi smo preko brezplačne telefonske številke 080 3934 (zaradi preventivnih ukrepov nismo dosegljivi na telefonu – lahko nam pustite sporočilo ali se obrnete na elektronski naslov) ali po pošti na naslov društva Transparency International Slovenia (Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana). Osebno srečanje je mogoče le po predhodnem dogovoru.

Center Spregovori! ščiti identiteto prijaviteljev, vse prijave so zaupne in ustrezno varovane.

Dejavnost Centra Spregovori!

SVETOVANJE
Sporočite nam, zakaj ste utemeljeno prepričani o obstoju sumov nepravilnosti.. Če je to glede na razpoložljive informacije objektivno mogoče, vam bomo pomagali natančneje opredeliti vašo prijavo, skušali določiti močne in šibke točke v njej in vas seznanili z vašimi pravicami, pravnimi možnostmi ukrepanja ter zaščito, ki jo nudijo zakoni.

OBVEŠČANJE
Center Spregovori! in Transparency International Slovenia obveščata javnost o pomenu boja proti korupciji, preprečevanju koruptivnih in neetičnih ravnanj ter pravnih sredstev, predvidenih za uveljavljanje pravic državljanov in vzpostavljanja odgovornosti.
Na podlagi obravnavanih prijav in primerov, ki razkrivajo koruptivna in neetična ravnanja, ogrožanje učinkovitosti pravne države s koruptivnimi ravnanji, slabe prakse, nepravilnosti in sistemske napake, z rednim obveščanjem javnosti skrbimo za dvigovanje družbene zavesti o škodljivosti in posledicah korupcije. O posameznih primerih javnost obveščamo samo s privolitvijo prijavitelja, pri čemer vedno zaščitimo prijaviteljevo identiteto.

POVEZOVANJE
Center Spregovori! in Transparency International Slovenia se pri svojem delu tudi povezujeta z drugimi nevladnimi organizacijami, preiskovalnimi novinarji, fakultetami in drugimi strokovnimi ustanovami, ki delujejo na področjih preprečevanja korupcije, zaščite prijaviteljev ter drugih relevantnih področij.

ZAGOVORNIŠTVO
Center Spregovori! in Transparency International Slovenia izvajata zagovorništvo, ki temelji na prijavah ter analizah teh prijav s ciljem izboljšati kakovost:

  • pravnega sistema,
  • sodne prakse,
  • javnih storitev,
  • integritete v javnem in zasebnem sektorju.

Pri zagovorništvu se osredotočamo na ozaveščanje, izobraževanje javnosti in strategije preprečevanja korupcije in neetičnih ravnanj ter odpravo sistemskih nepravilnosti.

Center Spregovori!:

  • ni odvetniška pisarna;
  • ni nosilec javnih pooblastil in ne izvaja preiskav;
  • ne zastopa strank, ne piše in ne vlaga tožb oziroma drugih pravnih sredstev;
  • ne posreduje v postopkih, začetih pred sodnimi ali upravnimi organi, ne daje razlag sodnih odločb;
  • ne nudi pravnega svetovanja v primerih, ko gre za očitno zlorabo ali uporabo te storitve za osebne, premoženjske, politične ali druge namene.

Vnaprej si pridružujemo pravico, da prijav, ki niso povezane s področjem dela Centra Spregovori! in Transparency International Slovenia, ne obravnavamo.

Prenos direktive EU o zaščiti žvižgačev

FORUM