Zaščita žvižgačev

Transparency International Slovenia deluje na področju zaščite žvižgačev prek analiz, zagotavljanja podpore žrtvam in pričam korupcije v okviru Centra Spregovori! ter z  zagovorništvom pri odločevalcih. Center Spregovori! deluje od leta 2014 in je do sedaj obravnaval več sto prijav. Slovenija je morala s sprejetjem evropske direktive za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, v zadnjih letih temeljito prenoviti zakonski okvir za zaščito prijaviteljev neetičnih in nezakonitih dejanj. TI Slovenia je intenzivno spremljala proces prenosa Direktive in si aktivno prizadevala za celostno zaščito.

novica ne obstaja