Uporaba informacijske tehnologije

Uporaba informacijskih tehnologij za povečevanje transparentnosti

TI Slovenia si prizadeva omogočati širok dostop do strojno berljivih baz podatkov. Z uporabo javno dostopnih baz podatkov izboljšujemo dostopnost do informacij za državljane in krepimo možnosti civilne družbe za nadzor nad odločevalci.

Najnovejša platforma Varuh integritete prikazuje lobistične stike in omejitve poslovanja zaradi zasebnih interesov funkcionarjev.

V preteklosti smo sodelovali pri:

  • kdovpliva.si – orodje za vizualizacijo lobističnih stikov (2014)

  • Zakonodajni monitor – poizkus prikaza zakonodajne sledi v Državnem zboru in analize delovanja poslancev (2015)

  • Proračuni občin 2015 – izdelava vizualizacije za uporabniku prijazen prikaz proračuna njegove občine z možnostjo primerjave (2016)

  • Projekti države – izdelava vizualizacije za uporabniku prijazen prikaz projektov, ki jih financira država (2016)