Upravni odbor

Upravni odbor sestavljajo:

Neža Grasselli, predsednica

Neža Grasselli je pravnica z dolgoletnimi izkušnjami v odvetništvu. Leta 2014 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani iz mednarodnega prava človekovih pravic. V času študija je delala na Zunanjem ministrstvu Republike Slovenije in Veleposlaništvu Kraljevine Danske v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila v odvetništvu. Delala je za dve priznani odvetniški pisarni s področja gospodarskega prava (KBP, o.p., d.o.o. in ODI o.p.d.o.o.) in od leta 2022 kot samostojna svetovalka in raziskovalka na področju prava informacijske tehnologije in intelektualne lastnine, digitalnih pravic ter transparentnosti poslovanja. Od februarja 2023 je zaposlena v noyb – European Center for Digital Rights. V društvu je aktivna od leta 2015.

Igor Klančnik, izvoljeni član

Igor Klančnik je magister javne uprave in ima dolgoletne izkušnje na področjih razvoja in implementacije preventivnih in nadzornih mehanizmov za krepitev integritete ter vodenja projektov. Leta 2012 je magistriral na fakulteti za državne in evropske študije v Kranju. Delal je v javnem in zasebnem sektorju. Med letoma 2009-2011 je opravljal funkcijo Višjega svetovalca v Sektorju za integriteto na Komisiji za preprečevanje korupcije, nato pa je prevzel vlogo neodvisnega mednarodnega projektnega svetovalca v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi na območju Republike Srbije in v Razvojnem programu Združenih narodov na območju Republike Kosova. Od leta 2020 je zaposlen na Uradu za šport v Mestni občini Maribor na položaju podsekretarja.

Marjan Kos, izvoljeni član

Marjan Kos ima izkušnje s pedagoškim in raziskovalnim delom na področju teorije ustanovnega in upravnega prava. Je doktor pravnih znanosti s področja ustavnega prava. Zaposlen je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistent za področje upravnega prava in prava javne uprave. V okviru poučevanja ustavnega prava je več let let pokrival tudi tematike varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja, v zadnjem obdobju pa se ukvarja tudi z zagotavljanjem integritete in preprečevanjem korupcije ter delom s tem področjem povezanih nadzornih organov. S TI Slovenia je sodeloval kot mentor skupine študentk in študentov prava v okviru projekta Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih dejanj. Je ustanovitelj in vodja pravne klinike Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.