Etika

ETIČNI KODEKS TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA

Transparency International Slovenia se ravna v skladu s sprejetim etičnim okvirjem in je zavezana, da spoštuje in vzdržuje temeljna načela pri svojem delovanju. Zavezujejo se, da smo odprti, pošteni in odgovorni v naših odnosih z vsemi deležniki in med seboj.

Vsi organi TI Slovenia, zaposleni in člani TI Slovenia so zavezani spoštovati etični kodeks.

Transparency International Slovenia se ravna v skladu s sprejetim etičnim okvirjem in je zavezana, da spoštuje in vzdržuje temeljna načela pri svojem delovanju. Zavezujejo se, da smo odprti, pošteni in odgovorni v naših odnosih z vsemi deležniki in med seboj.

Vsi organi TI Slovenia, zaposleni in člani TI Slovenia so zavezani spoštovati etični kodeks.

Etični kodeks vsebuje temeljna načela in odraža poslanstvo vseh članov društva v okviru delovanja društva.

1. člen

Člani društva stremimo k temu, da imamo visoko stopnjo integritete in smo družbeno odgovorni.

2. člen

Naše vrednote so poštenost, pravičnost, integriteta, odgovornost, transparentnost, solidarnost, pogum in demokratičnost.

3. člen

Vedno ravnamo moralno in javnost ozaveščamo o pomenu integritete ter moralnega ravnanja v javnem ter zasebnem sektorju.

4. člen

Odnosi med nami temeljijo na spoštovanju ter vljudnosti in enako se vedemo do zunanje javnosti.

5. člen

Med seboj komuniciramo odprto in kolegialno ter si pomagamo pri opravljanju nalog.

6. člen

Spoštujemo zasebnost in delo opravljamo pošteno, zaupno, učinkovito ter nepolitično.

7. člen

Popolnoma se strinjamo s politiko konflikta interesov in ravnamo skladno z njenimi določili.

8. člen

Donatorska, sponzorska in vsa druga sredstva sprejemamo le pod pogojem, da naše delovanje ostane svobodno, pravično in objektivno.

9. člen

Zavedamo se, da kršitev določil etičnega kodeksa pomeni prenehanje članstva v društvu.

10.člen

Etični kodeks sprejme in spreminja večina članov društva na občnem zboru.