our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Opis projekta

V okviru projekta bo društvo spremljalo potek predvolilnih aktivnosti na lokalni ravni v petih do sedmih občinah v Sloveniji. Namen je dvig ravni integritete in transparentnosti pri financiranju lokalnih političnih kampanj, z različnimi aktivnostmi na področju nadzora in monitoringa, raziskav in zagovorništva na nacionalni in mednarodni ravni. Cilj projekta je povečanje preglednosti volilnih kampanj na lokalnem nivoju in s tem povečanje zaupanja v lokalno politiko. 

Cilji projekta:
1) Prispevati k preprečevanju korupcije v povezavi z lokalnimi političnimi kampanjami.
2) Pripraviti neodvisen pregled političnega financiranja.
3) Odpreti razpravo o najpomembnejših vrzelih na področju urejanja transparentnosti financiranja in način izvajanja pravil, tako na nacionalni kot tudi regionalni ravni (srednja in vzhodna Evropa) ter razvoj primernih rešitev.
4) promocija in razvoj dobrih praks v povezavi s financiranjem kampanj v srednji in vzhodni Evropi.

V jeseni bo Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta izvajalo monitoring lokalnih volitev in predvolilne kampanje v izbranih občinah ter s tem preverjalo finančno poslovanje kandidatov in list. V projektu sodelujeta tudi organizaciji s Slovaške in Poljske, ki bosta prav tako izvajali nadzor lokalnih volitev v njunih državah. Po opravljenem monitoringu bodo vse tri organizacije izvedle analizo zbranih podatkov in izdelale poročilo v obliki primerjalne analize o stanju financiranja strank na lokalnem nivoju v vseh treh državah. Transparency International Slovenia bo na podlagi izsledkov analize predlagal izboljšanje zakonodaje in prakse na tem področju.

European Commission - DG Home Affairs