our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Kako do bolj transparentnih lokalnih volitev?

Transparency International Slovenia je pri nadzoru lokalnih volitev 2014 ugotovil več sistemskih pomanjkljivosti, ki vplivajo na potek in poštenost volilnih kampanj. Pristojni inšpektorat je izdal le eno kazen na podlagi 101 prijave, ki jim jo je posredoval TI Slovenia, nekatera občinska glasila so bila očitno izrabljena v predvolilne namene, župani so v letu volitev nadpovprečno zapravljali ter se izrazito pogosteje pojavljali na javnih prireditvah. Ob vsem tem obstoječi zakonodajni okvir ne omogoča sprotnega nadzora s strani nadzornih institucij in s strani civilne družbe. »Zaradi podobnih pojavov, ki smo jih odkrili na terenu in v veliki meri niso bili sankcionirani, smo pripravili trinajst priporočil, ki lahko bistveno izboljšajo stanje in demokratični standard. Priporočila slonijo na posvetovanjih in mednarodnih izkušnjah.« je povedala Živa Kavka Gobbo, vodja projekta Transparentnost lokalnih volitev v srednji in vzhodni Evropi. Priporočila so razdeljena v tri sklope: transparentnost, finančna preglednost kampanj ter učinkovito izvajanje sankcij.


TI Slovenia veseli, da večina predlaganih sprememb uživa podporo pri ključnih odločevalcih, ki tudi sami zaznavajo sistemske pomanjkljivosti. »Pričakujemo, da se bodo premiki v smeri priporočil zgodili že pred naslednjimi volitvami. Tako bomo volivci imeli večji vpogled v kampanje in potencialne kršitve. To si kot državljani navsezadnje tudi zaslužimo, sploh glede na to, da velik del kampanj financiramo sami, preko proračunskih sredstev« je še dodala Živa Kavka Gobbo. Zaradi korupcijskih tveganj in nizke integritete vodilnih na področju lokalne samouprave prihaja do afer, ki smo jim redno priča. Ker občine razpolagajo z več kot 2 milijardama javnega denarja je nujno, da je tudi v okviru lokalnih volitev, ki so tako razpršene, zagotovljena visoka transparentnost, učinkovit nadzor in primerne sankcije za kršitelje.
TI Slovenia poleg priporočil predstavlja tudi spletno stran www.lokalne-volitve.si, kjer so predstavljeni vsi izsledki nadzora lokalnih volitev 2014, študije primerov, kritična področja, priporočila in ključni dokumenti.

logo ek usembassy