Prijavi

 Center Spregovori! – prijavi korupcijo

Center Spregovori! nudi brezplačne informacije in nasvete ljudem, ki želijo prijaviti sume nepravilnosti, in žrtvam ali pričam korupcije ali drugih nepravilnosti oziroma pristojne obvestiti o praksah, ki kršijo zakone, oškodujejo javna sredstva, ogrožajo varnost ljudi ali okolja.

Na podlagi vaše prijave vam bomo svetovali, na katero pristojno institucijo ali organ vložiti uradno prijavo in kako to storiti na varen način, ali pa vas napotili na ustrezno organizacijo.

Če razmišljate, da bi prijavili sum nepravilnosti, je pomembno, da takšna prijava ne bo imela negativnega vpliva na vašo varnost ali poslovno pot. Zato v nadaljevanju prestavljamo nekaj osnovnih informacij o tem kako lahko z našo pomočjo na varen način obvestite pristojne o sumih nepravilnosti, katerih razkritje je v javnem interesu. Center Spregovori! ščiti identiteto prijaviteljev, vse prijave so zaupne in ustrezno varovane.

Prijavo lahko oddate po:

 • Spletnem obrazcu

Priporočamo oddajo prijave po spletnem obrazcu. Takšne prijave zagotavljajo najvišjo raven spletne varnosti, omogočajo dvosmerno komunikacijo z anonimnimi prijavitelji, vprašalniki pa vas vodijo skozi postopek oddaje prijave in Centru Spregovori! omogočajo seznanitev s prijavo oziroma oceno prijave. Priporočamo, da prijavo prek spletnega obrazca oddate s pomočjo brskalnika Tor. Navodila za uporabo brskalnika Tor so na voljo TU.

 • Elektronski pošti

Centru Spregovori lahko pošljete e-pošto na naslov spregovori@transparency.si.

Ob prvem kontaktu nam ne pošiljajte dokumentacije, povezane s prijavo. Če jo bomo potrebovali za dodatno oceno, vas bomo za to zaprosili pozneje.

 • Telefonu

Center Spregovori! lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 39 34. Če se ne oglasimo, nas poskusite poklicati pozneje ali nam pustite glasovno sporočilo. Trenutno zaradi preventivnih ukrepov nismo dosegljivi na telefon.

V primeru klica upoštevajte, da ne zagotavlja popolne varnosti. Da s klicem ne bi ogrožali svoje varnosti, ob prvem klicu ne navajate konkretnih oseb ali organizacij. Center Spregovori! vam bo svetoval, kateri je najvarnejši način za posredovanje konkretnih informacij in dokumentacije, če bo to potrebno.

 • Pošti

Centru Spregovori! lahko pišete na naslov: Center Spregovori! Transparency International Slovenia Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Če želite, da vam odgovorimo, vključite povratni naslov. Zaradi varnosti naslov vključite v notranjost dopisa, ne na kuverto.

Pri opisih se osredotočite na bistveno: za sum katere nepravilnosti gre, zakaj ste utemeljeno prepričani, da gre pri sumu nepravilnosti za koruptivna ali neetična ravnanja, ali obstaja dokumentacija o sumu nepravilnosti in kakšna so vaša pričakovanja glede prijave.

V primeru, da gre pri prijavi za zapleteno, dlje časa trajajočo zadevo, vam svetujemo, da sestavite povzetek relevantnih dejstev v kronološkem zaporedju na eni strani. Dokument lahko pripnete ob oddaji prijave po spletnem obrazcu ali pa nam ga posredujete po e-pošti.

Dokumentacija in metapodatki

V datotekah se shranjujejo tudi osebni podatki avtorjev in skriti metapodatki. Ti lahko razkrijejo vašo identiteto. Pred posredovanjem je takšne podatke priporočljivo odstraniti.

V Wordovi datoteki te podatke odstranite v treh korakih:

 1. V Wordu kliknite sledite zaporedju File > Info > Check for issuesInspect document
 2. V odprtem okencu označite Document properties/Personal Information
 3. Če Word zazna osebne podatki, jih odstranite s klikom na Remove All
 • Nikomur ne povejte, da ste sum nepravilnosti prijavili Centru Spregovori! ali da razmišljate o prijavi pristojnim.
 • Dobro razmislite, katere informacije nam želite sporočiti. Ob prvem stiku nam lahko zaupate le ime, vzdevek oziroma psevdonim. Prav tako v začetni fazi ne imenujte nobenih konkretnih oseb, institucij, gospodarskih družb ali organizacij. Splošen opis suma nepravilnosti zadostuje za prvo oceno prijave.
 • Za prijave ne uporabljajte naprav ali elektronskih računov, ki so povezani z vašim delovnim mestom. Nekateri delodajalci si pridržijo pravico nadzora nad uporabo komunikacijskih sredstev, zaradi česar lahko ugotovijo identiteto prijaviteljev.
 • Prepričajte se, da na računalniku oziroma napravi, iz katere nam pošiljate e-pošto, ni nameščen škodljiva ali vohunska programska oprema, zlasti programi, ki beležijo vpisovanje gesel in drugih informacij.
 • Za prijave nikoli ne uporabljajte javnih računalnikov, saj so ti lahko okuženi s škodljivo ali vohunsko programsko opremo.
 • Ne ustvarjajte kopij korespondence z nami na domačem ali službenem računalniku.
 • Za prijave ne uporabljajte stacionarnih telefonov. Izogibajte se klicem po naročniških telefonskih številkah. Najboljša izbira so predplačniški mobilne številke. Upoštevajte, da pri telefonskih klicih ni mogoče zagotoviti popolne varnosti komunikacije.
 • Ne pozabite, da vas je mogoče identificirati tudi s pomočjo pisave, glasu, naglasa, uporabo spola v govoru, morebitnih podrobnosti, ki jih lahko nehote razkrijete v prijavi. Zato priporočamo oddajo prijave po spletnem obrazcu. V besedilu prijave se skušajte izogibati jezikovnim specifikam, zaimkom, ki lahko razkrijejo vaš spol ali celo vašo identiteto.
 • Pri bolj občutljivih prijavah nepravilnosti priporočamo še več ukrepov za vašo varnost, kot so nakup računalnika in spominskega ključa z gotovino, uporabo posebne programske opreme in zavarovanih omrežij. V primeru opravljanja prijave po tujih omrežjih, uporabite omrežje na obljudenem kraju, kamor sicer ne zahajate. Prepričajte se, da morebitne kamere z nobenega kota ne morejo posneti vašega zaslona ali tipkovnice.
 • Po prejemu prijave oziroma po prvem stiku bomo prijavo ocenili. Če bo glede na vsebino to mogoče, bomo skušali določiti močne in šibke točke v njej in vas bomo seznanili z vašimi pravicami, pravnimi možnostmi ukrepanja ter zaščito, ki jo nudijo zakoni.
 • Na vaše prijavo bomo, če bo le mogoče, poskušali odgovoriti v roku dveh tednov.
 • Pomagati vam bomo skušali na jasen, enostaven in neposreden način.
 • Pri zagotavljanju pomoči in podpore bomo ves čas delovali objektivno oziroma nepristransko.
 • Če vam v okviru dejavnosti, ki jo opravljamo, pomoči ne bomo mogli zagotoviti, vas bomo skušali napotili k organizaciji ali posamezniku, ki se ukvarja s področjem, na katerega se nanaša prijava.
 • Če je glede na vsebino prijave in naše zmogljivosti mogoče, vam bomo podali obsežnejše pravno mnenje in vam, če boste to potrebovali, nudili še dodatno podporo pri prijavi ustreznim institucijam.

Dejavnost Centra Spregovori!

SVETOVANJE
Sporočite nam, zakaj ste utemeljeno prepričani o obstoju sumov nepravilnosti. Če je to glede na razpoložljive informacije objektivno mogoče, vam bomo pomagali natančneje opredeliti vašo prijavo, skušali določiti močne in šibke točke v njej in vas seznanili z vašimi pravicami, pravnimi možnostmi ukrepanja ter zaščito, ki jo zagotavljajo zakoni.

OBVEŠČANJE
Center Spregovori! in Transparency International Slovenia obveščata javnost o pomenu boja proti korupciji, preprečevanju koruptivnih in neetičnih ravnanj ter pravnih sredstev, predvidenih za uveljavljanje pravic državljanov in vzpostavljanja odgovornosti. Na podlagi obravnavanih prijav in primerov z obveščanjem javnosti skrbimo za dvigovanje družbene zavesti o škodljivosti in posledicah korupcije. O posameznih primerih javnost obveščamo samo s privolitvijo prijavitelja, pri čemer vedno zaščitimo prijaviteljevo identiteto.

POVEZOVANJE
Center Spregovori! in Transparency International Slovenia se pri svojem delu povezujeta z nevladnimi organizacijami, preiskovalnimi novinarji, fakultetami in drugimi strokovnimi ustanovami, ki delujejo na področjih preprečevanja korupcije, zaščite prijaviteljev ter drugih povezanih področjih.

ZAGOVORNIŠTVO
Center Spregovori! in Transparency International Slovenia izvajata zagovorništvo, ki temelji na prijavah ter analizah teh prijav s ciljem izboljšati kakovost pravnega sistema, sodne prakse, javnih storitev, integritete v javnem in zasebnem sektorju. Pri zagovorništvu se osredotočamo na ozaveščanje, izobraževanje in strategije preprečevanja korupcije in neetičnih ravnanj ter odpravo sistemskih nepravilnosti.

Storitve informiranja in svetovanja Centra Spregovori! so namenjene predvsem pomoči pri prijavljanju in razkrivanju nepravilnosti, zlorabe, malomarnosti ali tveganja za vse navedeno v zvezi z delovanjem posameznikov in organizacij, katerih dejanja ogrožajo javni interes.

V Centru Spregovori! skrbno preučimo vsako prejeto prijavo in na podlagi vsebine ocenimo, kako vam lahko pomagamo. Od Centra Spregovori! lahko pričakujete spoštljivo in strokovno obravnavo prejetih prijav. Vse prejete informacije obravnavamo zaupno. Prosimo, upoštevajte, da smo majhna organizacija in da so naše zmogljivosti lahko omejene.

Storitve Centra Spregovori! so predvsem:

• brezplačne informacije za posameznike, ki želijo prijaviti sume nepravilnosti, zlasti korupcije in neetičnih ravnanj;

• nasvet, na katero pristojno institucijo vložiti uradno prijavo in kako to storiti varno;

• napotitve na druge organizacije, ki delujejo na področjih, povezanih s prijavo;

• v primerih, ko je to mogoče, prijaviteljem zagotovimo brezplačen pravni nasvet naših strokovnjakov;

• v primerih, ko je to mogoče, podporo in povezavo z verodostojnimi mediji posameznikom, ki želijo javno opozoriti na sume nepravilnosti, zlasti korupcije.

Vsaka prijava je za nas pomembna. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vam pomagamo. Kljub vsemu pa ne moremo pomagati v vseh primerih. Osredotočamo se zlasti na prijave, ki se nanašajo na korupcijo, oziroma skušamo pomagati predvsem prijaviteljem, ki želijo razkriti nepravilnosti, zlorabe, malomarnosti ali tveganja, ki ogrožajo javni interes. V primeru, da vam v Centru Spregovori! ne moremo pomagati, vas bomo poskušali napotiti na drugo, po naši oceni primernejšo organizacijo.

Ob tem želimo poudariti, da Center Spregovori!:

• ne obravnava prijav, ki se ne nanašajo na sume korupcije oziroma oškodovanja javnega interesa;

• ni odvetniška pisarna;

• ni nosilec javnih pooblastil in ne izvaja preiskav;

• ne zastopa strank, ne piše in ne vlaga tožb oziroma drugih pravnih sredstev;

• ne posreduje v postopkih, začetih pred sodnimi ali upravnimi organi, ne daje razlag sodnih odločb;

• ne nudi pravnega svetovanja v primerih, ko gre za očitno zlorabo ali uporabo te storitve za osebne, premoženjske, politične ali druge namene;

• ne nudi pomoči posameznikom, ki neprimerno komunicirajo s sodelavci Centra Spregovori! ali na kakršenkoli način ogrožajo njihovo varnost;

• ne zagotavlja pomoči posameznikom, katerih prijave so očitno neutemeljene, zavajajoče ali lažne.

Prenos direktive EU o zaščiti žvižgačev

Zaščita žvižgačev v zasebnem sektorju