our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Prijavitelji - whistleblowers

 

Korupcija poteka pred očmi majhnega števila oseb, večkrat le med dvema, ki imata vsak svoj interes pri koruptivnem dejanju. Prijavitelji korupcije so tako ključen element odkrivanja korupcije, saj je včasih le s pomočjo prijavitelja dejanje razkriti. Večkrat pa v svojem okolju prijavitelji ne dobijo zadostne podpore, saj je kultura korupcije vseprisotna, od nje pa ima preveč ljudi korist. Korupciji se zoperstavijo le najpogumnejši. Pomembno je, da se čimveč ljudi odloči za prijavo, naloga družbe in oblasti pa je, da ustvarimo okolje v katerem prijavitelji ne bodo tarča povračilnih ukrepov za svoje etično dejanje.

 

Transparency International Slovenia je zato začelo izvajati projekt Spregovori! in našo državo priključila skupini 60-ih držav, ki prijaviteljem nudijo brezplačen center za pomoč in pravno svetovanje. Potencialnim prijaviteljem nudimo informacije, pravno pomoč, obravnavo prijav in druge storitve, ki jih prijavitelji potrebujejo. O vseh možnostih pa se lahko prepričate na podstrani projekta Spregovori!.

 

Obrnimo svet na bolje in spregovorimo o korupciji!

 

Mednarodno poročilo "Whistleblowing in Europe"

 

Poročilo pod drobnogled postavlja primernost zakonodajnega okvira zaščite "whistleblowerjev" oziroma prijaviteljev, kot so poimenovani po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Mednarodno poročil "Whistleblowing in Europe- Legal protection for whistleblowers in the EU" ugotavlja:

1. da večina EU držav ni uspela zadostno zakonsko zaščititi prijaviteljev proti povračilnimi ukrepi na delovnem mestu, s čimer so izključile pomemben mehanizem za uspešno preprečevanje korupcije

2. da je kompleksnost političnih, družbenih, zgodovinskih in drugih dejavnikov blokiralo, ne samo zakonodajni napredek, temveč tudi preprečilo prijaviteljem, da v družbi zavzamejo svoje mesto kot zagovorniki transparentnosti, celovitosti in odgovornosti.

Poročilo razvršča države v 3 skupine:

"Napredno" - kamor so vključene države s celovito ali skoraj celovitimi določbami in postopki za prijavitelje, in veljajo tako za zaposlene v javnem in zasebnem sektorju.

"Delno" – kamor so vključene države, kateri le delno izpolnjujejo ključne elemente mednarodnih standardov

"Nič ali zelo omejeno" - v kolikor zakoni oziroma določbe o prijaviteljih ne obstajajo ali je področje pomanjkljivo urejeno.

Slovenija spada v skupino "napredno" in tako beleži eno izmed najboljših zakonodaj v Evropi iz omenjenega področja. Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia na tem mestu opozarja, da sama zakonodaja ni edini pogoj za uspešno zaščito prijaviteljev. Izvajati je potrebno celovit in proaktiven pristop, s sodelovanjem vseh zadevnih javnih in zasebnih institucij, ki vključuje Komisijo za preprečevanje korupcije, Inšpektorat Ministrstva za notranje zadeve, policija, sodstvo, državno tožilstvo, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Inštitut za varovanje zdravja in drugih. Le ta multidisciplinaren pristop vodi v dolgoročno rešitev problema korupcije in korupcijskih tveganj, ter varovanja zaposlenega in njegovega dostojanstva. Slediti moramo cilju zdravega delovnega okolja, ki temelji na etiki, integriteti in moralnih vrednotah ter vzpodbuja prijavitelje, da zaznane nepravilnosti prijavijo in zato niso šikanirani ali trpinčeni.

 

Mednarodno poročilo

Poročilo o Sloveniji

"Whistleblower Principles"