Zaščita žvižgačev

TI Slovenia deluje na tem področju prek analiz, zagotavljanja podpore žrtvam in pričam korupcije preko Centra Spregovori! ter z  zagovorništvom pri odločevalcih. Center Spregovori! deluje od leta 2014 in je v tem času obravnaval več sto prijav. Slovenija bo morala s sprejetjem evropske direktive za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije v naslednjih letih temeljito prenoviti zakonski okvir za zaščito prijaviteljev neetičnih in nezakonitih dejanj, TI Slovenia pa bo intenzivno spremljal proces prenosa Direktive in si prizadeval za celostno zaščito.