Namen in cilji foruma

Namen Foruma:

  • vzpostaviti okolje poštenega poslovanja
  • ustvariti platformo za podjetja, ki so zgled odgovornega ravnanja in upravljanja, delujejo transparentno in v skladu z etiko in integriteto v smeri zdrave konkurenčnosti, varnega delovnega okolja v podjetjih in gospodarskega okolja kot celote.

Cilj Foruma:

Cilj Foruma je graditi platformo podjetij, ki si s svojimi aktivnostmi prizadevajo za transparentno poslovanjem in pozitivno notranjo kulturo z visoko stopnjo integritete. Vodstvo podjetij se zaveda in zavezuje k spodbujanju etičnega delovanja s pristopom od zgoraj navzdol, kjer korupcija nima mesta. Z učinkovitim programom za poslovanje v skladu z etiko in integriteto v gospodarskih družbah, s pridobitvijo novih znanj in uporabnih orodij pa bomo dvigovali ugled slovenskega gospodarstva v nacionalnem in mednarodnem prostoru.