Kaj je forum?

Forum poslovne integritete in transparentnosti

Transparency International Slovenia v Forumu poslovne integritete in transparentnosti povezuje podjetja in druge deležnike, omogoča sodelovanje in izmenjavo dobrih praks in tako zagotavlja bolj učinkovito preprečevanje nezakonitih in neetičnih praks na vseh področjih poslovanja in družbe. Podjetjem nudi pomoč pri zagotavljanju večje transparentnosti in pri vzpostavitvi ter oblikovanju etičnih programov. Ponuja konkretna orodja za višjo integriteto ter preprečevanje neetičnih ravnanj in korupcije.

TI Slovenia skozi Forum podjetjem pomaga:

  • izkazati svojo zavezanost za preprečevanje neetičnih ravnanj in korupcije,
  • pozitivno prispevati k izboljšanju poslovnih standardov,
  • vzpostaviti mehanizme in implementirati orodja za povečanje integritete, transparentnosti in odgovornosti.

Programi vzpostavljanja integritete, transparentnosti, odgovornosti in preprečevanja korupcije imajo številne koristi. Opredeljujejo smernice in pravila za spoštovanje zakonodaje in kažejo odnos podjetja do standardov poslovanja. Predstavljajo zavezo podjetja k transparentnemu in poštenemu poslovanju ter kažejo zavedanje o odgovornosti za preprečevanje korupcijskih tveganj.