our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Nevidni lastniki: Javni zavod plača storitev v davčno oazo

TI Slovenia je na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja od Urada za javna plačila pridobil podatke o transakcijah javnih organov v države, ki jih je imel takrat Urad za preprečevanje pranja denarja objavljene na svoji spletni strani na podlagi mednarodnih seznamov. Po pregledu transakcij je TI Slovenia na sedem organov naslovil zahteve po dokumentih, ki so bili podlaga za nakazila, da bi razjasnil namene teh transakcij.

lada racunJavni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (v nadaljevanju: MGML) je 17. 5. 2016 in 21. 6. 2016 izvedel transakciji v skupni višini 3500 evrov podjetju Lada V.C. Limited s sedežem v Gibraltarju. Na podlagi dokumentov, ki jih je MGML posredoval, je razvidno, da je MGML podjetju Lada plačal storitev oblikovanja, preloma in priprave na tisk zbornika Čipka, enim drobiž, drugim prestiž, ki je izšla ob istoimenski razstavi junija 2016. A vpogled v kolofon zbornika razkriva, da je za oblikovanje in prelom naveden oblikovalec Matija Berčič. Podjetje Lada je v 2016 prav tako prejelo 583 975 evrov od slovenskega podjetja GGL virtualne komunikacije, d. o. o., kar razkriva baza Urada za preprečevanje pranja denarja.

USTVARJAJTE SVET BREZ KORUPCIJE Z NAMI, PODPRITE NAŠE DELO cipka 1

Kdo je dejanski lastnik podjetja Lada, ni jasno, saj dokumenti iz gibraltarskega registra navajajo kot lastnika registracijsko podjetje, ki je podjetje odprlo leta 2014, kar kaže na to, da gre za t. i. podjetje s police. Kdo je dejanski lastnik podjetja Lada, smo večkrat vprašali tudi lastnike podjetja GGL in Matijo Berčiča, a odgovora nismo prejeli.* TI Slovenia je podatke o omenjenih podjetjih in transakcijah sporočil pristojnim organom.
MGML je v odgovoru na vprašanja TI Slovenia zapisal, da sta bila k oddaji ponudbe pozvana dva ponudnika, ki sta ponudbi tudi oddala, izbran pa je bil ugodnejši ponudnik. So pa zapisali: »[V] procesu pridobivanja ponudb in odločitve za ugodnejšo res nismo bili pozorni na domicil ponudnika.« K temu jih sicer zakonodaja neposredno ne zavezuje. Ali so bila pri tem posredno kršena kakšna druga pravila, pa bodo odločili pristojni organi, ki jih je o tem obvestil TI Slovenia.

lada 1Primer kaže na to, da je treba razmisliti o ureditvi, ki bi zahtevala od podjetij, da razkrijejo dejanske lastnike, če želijo prejemati javna sredstva. Tako bi onemogočili anonimnim podjetjem iz davčnih oaz, da prejemajo javni denar. K takemu pristopu se je v lanskem letu zavezala tudi Svetovna banka.

 

 _______________________________________________________

Seznami držav, ki ne upoštevajo standardov s področja pranja denarja (po standardih FATF in MONEYVAL), ki imajo pomanjkljivo davčno zakonodajo (seznam Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, OECD) in tistih, ki so na seznamu Mednarodnega denarnega sklada kot t. i. offshore centri. Več na: Seznami držav, pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. Dostopno prek: http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.gov.si/pageuploads/dokumenti/Seznam_drzav_indikat_september_2015.pdf (1.10.2016).
Uprava RS za javna plačila. 2016. Elektronska korespondenca z avtorjem. Ljubljana, 5.9.2016.
Poleg že omenjenih seznamov bi bilo smotrno upoštevati tudi: Tax Justice Network. 2016. Financial Secrecy Index. Dostopno prek: http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results (12.11.2016).
Tatjana Doroslovac – MGML. 2016. Elektronska korespondenca z avtorjem. Ljubljana, 5.10.2016.
Ferle, Mojca et al. 2016. Čipka: enim drobiž, drugim prestiž. Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana.
Urad za preprečevanje pranja denarja. Analiza nakazil nad 5.000 eur. Dostopno prek: http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.gov.si/pageuploads/NAKAZILA/nakazila.xls (1.11.2016).
Dato Capital. 2016. Complete Lada V.C. Limited report.
*V vprašanjih smo želeli izvedeti tudi, kakšno je njihovo poslovno razmerje s podjetjem Lada, ali so sami dejanski lastniki tega podjetja, kje je bil odveden davek za storitev oblikovanja publikacije ter ali med njimi obstajajo kakšne poslovne ali druge povezave.
Urša Karer – MGML. 2016. Elektronska korespondenca z avtorjem. Ljubljana, 16.11.2016.
Dawson, Stella. 2015. World Bank wants to stop anonymous firms winning contracts. Dostopno prek: http://www.reuters.com/article/us-aid-worldbank-contracts-idUSKBN0OO2D520150608 (12.11.2016).

 

logoEK paktilogo usembassy