our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Nevidni lastniki: Boško Šrot za slamnato lastnico

Aprila 2008 je revija Manager razkrila seznam najbogatejših Slovencev in na četrto mesto uvrstila takrat 29 letno borzno posrednico Danijela Rakovič s premoženjem ocenjenim na dobrih 146 milijonov evrov. Rakovičeva je bila namreč formalna lastnica podjetja Kolonel d.o.o. Kolonel je takrat imel večinski delež v podjetju Center Naložbe d.d., ta pa v Infond Holdingu d.d., ki je obvladovalo skupino Pivovarna Laško. A hitro so se pojavili dvomi, da ima borzna posrednica, ki je zaposlena v mariborski Probanki zares toliko premoženja in da je najverjetneje le slamnata lastnica za dejanskega lastnika. To je bil Boško Šrot, takratni predsednik uprave Pivovarne Laško, ki se je kot dejanski lastnik razkril kmalu po objavi revije Manager.

transparency BO nov2016
Danijela Rakovič je Kolonel kupila 20.7.2006. Čez osem dni je Kolonel že objavil prevzemno namero za Center Naložbe, pet dni zatem (2.8.2006) pa je Rakovičeva Kolonel za 16.700 evrov prodala družbi Atka-Prima, katere lastnika sta bila Boško in Anica Šrot. A ta prenos lastništva je bil skrit do maja 2008. Rakovičeva je z Atka-Primo sklenila pogodbo o prenosu deleža, ki jo je sestavil odvetnik Stojan Zdolšek, razmerje med prodajalko in kupcem pa je bilo fiduciarno (temeljilo je na zaupanju). O prodaji je bil narejen notarski zapis, a je pogodba ostala pri notarki in kar dve leti ni bila predložena sodnemu registru, tako da je v njem formalna lastnica Kolonela do 7.8.2008 ostala Rakovičeva, s čimer se je skrivalo dejansko lastništvo zakoncev Šrot. V času skritega lastništva je Center Naložbe povečeval delež v Infond Holdingu , Infond Holding pa je v aprilu 2008 povečal delež v Pivovarni Laško.

PL lastnistvo

Lastniško stanje z dne 26.5.2008

Zakaj natanko je Šrot dve leti skrival dejansko lastništvo ni povsem znano, čeprav sta tako Urad za varstvo konkurence kot Agencija za trg vrednostnih papirjev zaradi domnevnih nepravilnosti zaradi skritega lastništva po razkritju sprožali postopke zoper Šrota. Vlogo pri odločitvi za skrivanje lastništva pa sta verjetno igrala tudi do Šrota neprijazno politično okolje in nenaklonjenost javnosti do menedžerskih prevzemov, ki bi mu oteževala prevzem Pivovarne Laško.
Šrot je bil sicer zaradi zlorabe položaja pri financiranju prevzema Pivovarne Laško leta 2014 obsojen na štiri leta in dva meseca zaporne kazni. Šrot je po mnenju sodišča, sicer že po razkritju dejanskega lastništva v Kolonelu, leta 2008 in 2009 vplival na sklepanje posojilnih pogodb družb iz skupine Pivovarna Laško z Infond Holdingom in Centrom Naložbe v višini dobrih 109 milijonov evrov, čeprav je vedel, da družbi zaradi prezadolženosti ne smeta prejemati novih posojil. Vrnjenih je bilo le 450.000 evrov.

____________________________________

Šeruga, Katja in Vera Lađić. 2008. 'Skromna' najbogatejša Slovenka. Dostopno prek: http://origin.24ur.com/novice/slovenija/24ur-skromna-najbogatejsa-slovenka.html (1.11.2016).
V.T. 2013. Kdo je Boško Šrot? Delo, 19.7.2013. Dostopno prek: http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/kdo-je-bosko-srot.html (19.10.2016).
Tekavec, Vanja. 2008. Stojan Zdolšek: Zoper Šrota ni mogoče ukrepati. Delo, 15. 8. 2008.
V.T. 2013. Kdo je Boško Šrot? Delo, 19.7.2013. Dostopno prek: http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/kdo-je-bosko-srot.html. Tekavec, Vanja. 2008. Stojan Zdolšek: Zoper Šrota ni mogoče ukrepati. Delo, 15. 8. 2008.
Magajna, Matevž. 2007. Center Naložbe do 53 odstotkov Infond Holdinga. Finance, 13.12.2007. Dostopno prek: http://www.finance.si/199292/Center-Naložbe-do-53-odstotkov-Infond-Holdinga?cctest&
Sodba okrožnega sodišča v Ljubljani oprav. št. X K 6155/2013. 
Sovdat, Petra. 2008. Tudi Soršak ovadil Šrota. Finance, 26.5.2008. Dostopno prek: http://www.finance.si/213978/Tudi-Sorsak-ovadil-Srota?metered=yes&sid=478593884 (13.10.2016).
Ugovšek, Jure. 2008. Žugelj ovadil Boška Šrota. Finance, 23.5.2008. Dostopno prek: http://www.finance.si/213803/Zugelj-ovadil-Boska-Srota?metered=yes&sid=478593884 (16.10.2016).
Sovdat, Petra. 2016. Elektronska korespondenca z avtorjem. Ljubljana, 15.11.2016.
Stojiljković, Gordana. 2014. Boško Šrot še drugič kriv zlorabe položaja, sedel bo celo desetletje. Dostopno prek: http://siol.net/novice/crna-kronika/bosko-srot-se-drugic-kriv-zlorabe-polozaja-sedel-bo-celo-desetletje-video-167240 (20.10.2016).

logoEK paktilogo usembassy