our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Pobude za davčno transparentnost

Avtor: Sebastijan Peterka, raziskovalec pri projektu Transparentnost lastništva podjetij

Davčne politike se nenehno spreminjajo. A v zadnjih letih se zaradi pritiska civilne družbe, največkrat po razkritjih velikih škandalov, davčne politike spreminjajo hitreje kot v preteklosti. Razgaljenje davčnih sistemov na globalni ravni, ki omogočajo izogibanje ali utajo davkov, prinaša s seboj zavedanje tudi pri odločevalcih, da je trenutno stanje nevzdržno in so potrebne spremembe. Ali se to dogaja zaradi nabiranja političnih točk, niti ni toliko pomembno. Spremembe prinašajo tudi vse več pobud za transparentnost. To je logična posledica izgube zaupanja javnosti v obstoječe mehanizme, zaupanje pa se skuša povrniti z možnostjo večjega vpogleda vanje. A kaj nam nekatere pobude prinašajo? 

Na globalni ravni največji premik predstavlja skupina davčnih strokovnjakov znotraj Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je delovala na projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - erozija davčne osnove in preusmerjanje dobička). Projekt BEPS prinaša nabor ukrepov za pravičnejše davčne ureditve razdeljene v petnajst tematskih sklopov. Nabor so v lanskem letu podprli tudi finančni ministri skupine G20. Med ukrepi so tudi nekateri, ki povečujejo transparentnost plačevanja davkov, kot je poročanje multinacionalnih podjetij, koliko davka so plačali v posameznih državah oz. country-by-country reporting (CBCR). 

Pobudo za objavo plačanih davkov po posameznih državah je po sklepu BEPSa najavila tudi Evropska unija. Aprila je Evropska komisija predstavila predlog direktive, ki sicer predstavlja majhen, a nezadosten korak naprej. Javnost podatkov bo po predlogu pomanjkljiva, predvsem pa direktiva ne pokriva poročanja poslovanja v davčnih oazah ter izpušča vse multinacionalke, ki imajo letni promet manjši od 750 milijonov evrov. Po podatkih OECD bo s tem obveznosti poročanja oproščenih 85-90% multinacionalk.  

Vsekakor bo korak naprej pri odkrivanju davčnega izmikanja in utaj pripomogla tudi večja transparentnost končnih lastnikov oz. t.i. ekonomskih upravičencev podjetij. V tem primeru govorimo o ljudeh, ki stojijo na koncu lastniških verig in imajo znotraj lastniške mreže končen vpliv in korist. Četrta evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je v 2015 predvidela obvezne registre za tovrstne lastnike, države pa jih morajo vzpostaviti do 2017. Zaradi afere PanamaPapers in javnega pritiska je Evropska komisija letos poleti že pripravila dopolnila, ki predvidevajo, da bi tovrstni registri morali biti javni in prosto dostopni. K temu se je že pred tem zavezala Slovenija, TI Slovenia pa bo spremljal sprejetje domače zakonodaje v okviru projekta Transparentnost lastništva podjetij.

A vse te iniciative za povečano transparentnost ne bodo dovolj, tudi če bodo sledile najbolj ostrim standardom razkrivanja informacij javnosti. Niti neomejena količina informacij namreč nima vrednosti, če teh informacij ne uporabljamo državljani. Le takrat, ko bomo državljani na podlagi dostopnih informacij zahtevali odgovornost od vodilnih, se bo stanje zares izboljšalo. Do takrat pa se bodo, razen redkih trenutkov, vodilni največjih odločali o tem, ali bi plačali davek ali ne.  

 

Blog je nastal v sklopu mednarodne pobude Tax Justice Blogging Day, ki je del projekta Gibanje za davčno pravičnost.

tax justice