our values

PRAVIČNOST

Osvetlimo lobiranje pri sprejemanju tobačnega zakona

Transparency International Slovenia je pred jutrišnjim začetkom obravnave Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) pozval poslance in poslanke Državnega zbora (v nadaljevanju: DZ) o poročanju vseh vplivov in lobističnih stikov v postopku sprejemanja ZOUTPI.
TI Slovenia je prejšnji teden skupaj z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija in Campaign for Tobacco Free Kids oznanil pričetek spremljanja postopka sprejemanja novega ZOUTPI v Sloveniji. Konzorcij nevladnih organizacij si prizadeva osvetliti sprejemanje zakonodaje in redno preverja argumente poslancev Državnega zbora in drugih interesnih združenj, ki poskušajo vplivati na vsebino ZOUTPI. S tem namenom TI Slovenia na poslance naslavlja apel o poročanju vseh lobističnih stikov ter prijavi vseh nezakonitih in nedovoljenih vplivov katerega koli akterja, ki vpliva ali poskuša vplivati na postopek sprejemanja ZOUTPI.
Lobiranje je sestavni del demokracije, saj oblikovalcem politik nudi pomembne informacije in strokovna mnenja o kompleksnih zadevah ter večjo možnost sodelovanja pri odločitvah tistim deležnikom, na katere te odločitve vplivajo. TI Slovenia na tem mestu opozarja, da lobiranje predstavlja zakonito vplivanje na odločevalce le, če je transparentno in etično ter v skladu s slovensko zakonodajo, ki ureja področje lobiranja. Med drugim se je velika večina poslancev Državnega zbora (v nadaljevanju: DZ) pred volitvami zavezala vestno poročati o vseh nejavnih vplivih in zagotoviti t.i. zakonodajno sled.
TI Slovenia na podlagi mednarodnih in nacionalnih izkušenj ugotavlja, da je lobiranje in vplivanje tobačne industrije na zakonodajo na evropski ravni pri sprejemanju Direktive o tobačnih izdelkih in v državah članicah v postopkih prenašanja te direktive v svoj pravni red pogosto netransparentno. Z namenom izboljšanja zakonskih predpisov in osvetljevanja zakonodajnega postopka sprejemanja ZOUTPI, smo poslancem poslali Vodnik ravnanja v primeru lobiranja, ki je lahko v pomoč pri identifikaciji lobističnih stikov. Prav tako je poslancem in poslankam za vprašanja in prijavo pritiskov in poskusov nezakonitega vplivanja v postopku sprejemanja ZPUTPI na voljo Center za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje (Center Spregovori!) prek številke 080 39 34 ali preko spletnega obrazca.

NOVICE

podpri 

Naroči se na E-novice

* obvezno polje
 

Kontakt

Sedež:

Vožarski pot 12, Ljubljana

E-mail:

email

Telefon:
(+386) 01/320 73 25

Center za zagovorništvo,

informiranje in pravno svetovanje:
080 39 34

Twitter

TransparencySi Oglejte si še 📺 prispevke predstavnikov Whistleblowing International Network, TI EU in TI Slovenia. V njih se gov… https://t.co/WSaOzOJDVZ
TransparencySi Predstavitev je del učnih vsebin, ki smo jih ustvarili v okviru Foruma poslovne integritete in transparentnosti pri… https://t.co/DxlGH4as6x