our values

PRAVIČNOST

Mednarodni dan boja proti korupciji

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) na mednarodni dan boja proti korupciji izpostavlja potrebo po sistemskih spremembah za učinkovit boj proti korupciji in drugim neetičnim dejanjem. V zadnjih desetih letih je Republika Slovenija naredila pomembne korake v pravo smer, vendar hkrati opozarjamo, da se na nekaterih področjih stvari enostavno premikajo prepočasi. »Še vedno so najbolj korupcijsko izpostavljena področja lokalna samouprava, poraba javnih sredstev skozi javna naročila in koncesije, naložbe in upravljanje z državnim premoženjem in seveda tudi privatizacija« je poudaril Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia. Ker gre za izjemno kompleksna področja je za znižanje korupcijskih tveganj na teh področjih potrebna proaktivnost državnih organov, ki morajo izvajati vsa svoja (preventivna) pooblastila. Na žalost je zaznati oslabitev delovanja preventivnih aktivnosti in sistemskih nadzorov, ki jih je v zadnjih letih izvajala Komisija za preprečevanje korupcije.
Skozi svoje delo TI Slovenia opozarja na potrebe po sistemskih spremembah, v letošnjem letu smo izpostavili pomanjkljivosti na področju lobiranja, javnih naročil, dostopa do informacij javnega značaja, premajhni izrabi informacijskih tehnologij za večjo transparentnost, neučinkovitost inšpekcijskih postopkov, in nizko stopnjo integritete na lokalnih volitvah. S komentarji želimo prispevati h kakovosti novega krovnega zakona. Center za zagovorništvo in pravno svetovanje, ki deluje pod okriljem TI Slovenia je v dobrem letu dni prejel več kot 250 prijav prijaviteljev, žrtev korupcije in podjetij, ki smo jim nudili pravno pomoč. Na podlagi teh primerov iz prakse smo se skozi naše zagovorniške akcije zavzemali za pozitivne sistemske spremembe. Nekatera priporočila so odločevalci sprejeli in jih že uvrščajo v potrebne zakonodajne spremembe in spremembe izvajanja zakonodaje v praksi.
Za kakovosten boj proti korupciji ne potrebujemo zgolj državnih organov, temveč tudi aktivne državljane in civilno družbo. »Žal še vedno ugotavljamo, da sistemsko financiranje nevladnih organizacij s področja demokracije, vladavine prava in preprečevanja korupcije ni urejeno, čeprav naj bi politika popolnoma in brezkompromisno podpirala ničelno toleranco do korupcije« je izpostavil Doria. Kljub uspešnosti na tujih razpisih nacionalni razpisi ne omogočajo obveznega sofinanciranja večjih evropskih projektov, čeprav to v Slovenijo prinaša nenamenski denar EU in zaposluje mlade strokovnjake s področja. Država torej še vedno ni razčistila, kje vidi vlogo civilne družbe v sistemu boja proti korupciji. Temu položaju bo namenjena tudi današnja debata v Pritličju, kjer bo Igor E. Bergant različne predstavnike civilne družbe spraševal po stanju korupcije in možnih rešitvah. Debata bo potekala v sklopu Dnevov integritete 2015, ki jih TI Slovenia organizira ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji.

NOVICE

podpri 

Naroči se na E-novice

* obvezno polje
 

Kontakt

Sedež:

Vožarski pot 12, Ljubljana

E-mail:

email

Telefon:
(+386) 01/320 73 25

Center za zagovorništvo,

informiranje in pravno svetovanje:
080 39 34

Twitter

TransparencySi Oglejte si še 📺 prispevke predstavnikov Whistleblowing International Network, TI EU in TI Slovenia. V njih se gov… https://t.co/WSaOzOJDVZ
TransparencySi Predstavitev je del učnih vsebin, ki smo jih ustvarili v okviru Foruma poslovne integritete in transparentnosti pri… https://t.co/DxlGH4as6x