our values

PRAVIČNOST

Obvladovanje korupcijskih tveganj v gospodarskih družbah - program

 Sreda, 7. novembra 2018, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.

9.00

Prihod in sprejem udeležencev 

9.15

Uvodni pozdrav 

9.20

Phillipe Montigny: ISO 37001, predstavitev mednarodnega standarda, orodij in postopkov za preprečevanje podkupovanja 

10.00

Dr. Sandra Damijan: Korporativne prevare in vplivi na poslovanje, predstavitev najpogostejših prevar in učinkovitosti notranjih mehanizmov 

10.30

Odmor 

10.45

Vasja Čepič: Pakt integritete, predstavitev implementacije v Sloveniji 

11.10

Predstavitev dobrih praks članov Foruma 

12.30

Delavnice

-          Prednosti in vpeljava mednarodnega standarda za preprečevanje podkupovanja ISO 37001

-          Kako obvladovati korupcijska tveganja pri javnem naročanju

-          Poslovna etika in odgovorno lobiranje v gospodarstvu

-          Deset protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti 

13.30

Kosilo 

15.00

Zaključek

 

Predavatelji 

Letošnji osrednji gost Foruma je Philippe Montigny, ustanovitelj in direktor družbe ETHIC Intelligence, vodilne certifikacijske agencije na svetu na področju preprečevanja korupcije. Sodeloval je pri pripravi mednarodnih standardov ISO 19600 in ISO 37001. Je predsednik protikorupcijske komisije francoskega sveta tujih vlagateljev v Afriki CIAN, član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ACFE in predavatelj na pravni fakulteti pariške univerze Cergy Pontoise.

Dr. Sandra Damijan je partnerica in vodja Grant Thornton Advisory. Je vodja Akademije za korporativno integriteto Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete UL in vodja usposabljanj slovenskega odseka Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar. Preden se je pridružila družbi Grant Thornton, je vodila forenzične storitve v eni od štirih revizijskih družb v Sloveniji in razvijala forenzične zmogljivosti v SEE. Sandra Damijan je kolumnistka FraudEDge v mednarodno priznani reviji Fraud Magazine.

Vasja Čepič je pravnik pri Transparency International Slovenia in sodeluje pri projektu Pakti integritete.

 

Delavnice

V drugem delu srečanja od 12.30 do 13.15 bomo izvedli štiri 45-minutne delavnice, namenjene krepitvi veščin za učinkovitejše preprečevanje korupcije.

Delavnice bodo potekale istočasno. Število prijav je omejeno, zato vas vljudno vabimo, da se nanje prijavite čim prej.

1. Prednosti in vpeljava mednarodnega standarda za preprečevanje podkupovanja ISO 37001
Delavnica je usmerjena v predstavitev orodij in postopkov, ki jih mora organizacija izvajati za preprečevanje podkupovanja ter za prepoznavanje in reševanje morebitnega podkupovanja. Ti določajo vrsto ukrepov za pomoč organizacijam pri preprečevanju, odkrivanju in obravnavanju podkupovanja. Standard ISO 37001 je namenjen vsem javnim, zasebnim in neprofitnim organizacijam ne glede na njihovo velikost. Uvedba standarda ISO 37001 je eden od načinov, s katerim organizacije navzven sporočajo svojo zavezanost preprečevanju korupcije in spodbujanju etičnega ravnanja v poslovnem okolju.

Delavnico bo vodil Philippe Montigny, generalni direktor in predsednik odbora za certificiranje ETHIC Intelligence, vodilne certifikacijske agencije na področju preprečevanja korupcije. Je nekdanji član urada generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Pri OECD je sodeloval pri pogajanjih, ki so leta 1997 pripeljala do sprejema Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.

2. Kako obvladovati korupcijska tveganja pri javnem naročanju
Delavnica je usmerjena v prepoznavanje korupcijskih tveganj in njihovo identifikacijo v vsaki fazi postopka oddaje javnega naročila ter predstavitvi ukrepov in dobrih praks za prepoznavanje in odpravljanje korupcije pri postopkih javnega naročanja.
Delavnico bo vodila Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, svetovalka na Državni revizijski komisiji, avtorica številnih strokovnih člankov in direktorica družbe Bonorum.

3. Poslovna etika in odgovorno lobiranje v gospodarstvu

Delavnica je prilagojena potrebam gospodarskih subjektov, ki se pri uresničevanju poslovnih ciljev srečujejo z osebami javnega prava, tako da z lobiranjem ali drugimi dejavnostmi poskušajo vplivati ali vplivajo na odločitve o javnih zadevah in javnem interesu. Namenjena je tako vodstvenemu kadru kot vsem zaposlenim v gospodarstvu, ki jim ni vseeno za poslovno etiko in družbeno odgovornost.

Delavnico bo vodil mag. Bećir Kečanović, strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju varnosti in kriminalističnega preiskovanja. Je stalni sodelavec Inštituta za razvoj vključujoče družbe in Inštituta za ustavno pravo v Ljubljani, član Društva za ustavno pravo in Društva moderatorjev Slovenije.

4. Deset protikorupcijskih načel za podjetja v državni lasti

Na delavnici bomo predstavili smernice za oblikovanje politik in procesov za boj proti korupciji ter upravljanja s tveganji. Temeljijo na posodobljenih smernicah OECD o upravljanju podjetij v državni lasti, ki so bila izdane leta 2015, smernicah Poslovna načela za preprečevanje podkupovanja Transparency International in drugih protikorupcijskih praksah.
Delavnico bo vodil Vid Doria, strokovnjak na področjih vzpostavljanja integritete in preprečevanja korupcije, zaščite prijaviteljev ter transparentnega in etičnega lobiranja.

 

Pakt integritete podpira:

logoEK pakti

 

NOVICE

podpri 

Naroči se na E-novice

* obvezno polje
 

Kontakt

Sedež:

Vožarski pot 12, Ljubljana

E-mail:

email

Telefon:
(+386) 01/320 73 25

Center za zagovorništvo,

informiranje in pravno svetovanje:
080 39 34

Twitter

TransparencySi 🔵 [E-NOVICE] Za vas smo pripravili mesečni pregled novic s področja dela @TransparencySi za julij 2020. ▶️… https://t.co/6SKWiULnnk