our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Vrtljiva vrata

Izraz vrtljiva vrata (ang. revolving doors) se navezuje na pojav prehajanja oseb med položaji v javni upravi/odločevalci in službami na istem področju v zasebnem ali prostovoljnem sektorju, v katerokoli smer. Če to področje ni pravilno regulirano lahko prihaja do zlorab oblasti, notranjih informacij, neenakega dostopa in drugih odklonov. 

REŠITEV:

"Obdobje mirovanja" je minimimalni čas, ki je potrben za zamenjavo položaja med javnim in zasebnim sekrorjem in je namenjen odvračanju omenjenih neetičnih oz. nezakonitih praks oz. zmanjšanju tveganja za njihov nastanek.

Razumno obdobje mirovanja bi moral biti sprejet s strani vlad za zmanševanje tveganja konfliktov interesa. Spremljati bi moral celovit, transparenten in formalen postopek ocene, če je zaposlitev v zasebnem sektorju kompatibilna s prejšnjo zaposlitvijo v javnem. TI Slovenia je v svojem predlogu celovite ureditve lobiranja znotraj Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije navedel primer dobre prakse iz Velike Britanije, kjer posebna komisija preverja zaposlitve nekdanjih javnih uslužbencev in funkcionarjev ter njihovo skladnost z omejitvami. 

revolvingdoor