our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Prikrivanje dejanskih lastnikov podjetij (beneficial ownership)

Dejanski ali končni lastnik (uveljavljen izraz je tudi ekonomski upravičenec) je fizična oseba, ki navsezadnje lasti, nadzoruje ali ima materialne koristi s strani podjetja ali skrbniškega sklada in prihodkov, ki ga ta proizvaja. Pojem se uporablja v kontrastu z zakonitimi ali nominiranimi lastniki podjetij in z upravljalci, ki so lahko vsi registrirani kot zakoniti lastniki premoženja, brez da bi imeli pravico za resnično upravljanje ali uživanje koristi od le tega. Kompleksne in netransparentne korporativne strukture, ki so vzpostavljene čez različne jurisdikcije, omogočajo prikrivanje upravičenega lastnika, še posebaj če jih nadomeščajo nominirani lastniki in ko je del strukture v jurisdikciji, ki omogoča anonimnost.

Vlade morajo vzpostaviti obvezne, javne registre v katerih bodo objavljeni upravičeni lastniki skrbniških skladov in podjetij. Javni registri upravičenega lastništva bodo omogočili lažje sledenje nepošteno pridobljenim dobičkom in bodo ovirali pridobivanje koristi od korupcije in kriminala ter to naredili manj privlačno.

beneficialownership