our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Transparentnost

Značilnost vseh akterjev družbe kot so vlade, podjetja, organizacije in osebe, ki so odprte za jasno razkritje informacij, pravil, načrtov, postopkov in dejanj.

Po načelu transparentnosti delovanja javnega sektorja so javni uradniki, javni uslužbenci, direktorji podjetij in organizacij v javni lasti, ter člani odborov zavezani k vidnemu, predvidljivemu in razumljivemu poslovanju, da bi spodbujali participacijo in odgovornost in omogočili tretjim osebam lažje dojemanje njihovih dejanj. 

Načelo transparentnosti velja tudi za zasebni sektor, vendar bolj ohlapno in manj formalno kot za javni sektor. Zaželjeno je, da tudi zasebna podjetja poslujejo čim bolj pred očmi javnosti. 

Poročilo Transparency International z naslovom Transparentnost v korporativnem poročanju (Transparency in Corporate Reporting) razkriva, da polovica od 105 najuspešnejših podjetij na svetu ne objavlja informacij o njihovih protikorupcijskih programih in organizacijski transparentnosti, ter da je povprečna ocena pri finančnem poročanju od države do države zelo nizka. Finančno poročanje od države do države je nujno, saj le tako lahko državljani vedo, kje podjetje plačuje davke od katerih države financirajo socialne in druge programe. Finančne institucije bi se morale zavezati k letnem poročanju glede ukrepov, ki jih sprejmejo na področju upravljanja s tveganji, še posebej v povezavi s podkupovanjem in korupcijo v odborih in višjem vodstvu.

transparency