our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Učinkovitost in transparentnost delovanja inšpekcijskih služb je potrebno izboljšati

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) opozarja na sistemske pomanjkljivosti glede trenutne zakonske podlage, ki ureja delo inšpekcijskih služb in inšpekcijskih postopkov. Zato pozivamo k večji transparentnosti s proaktivno objavo informacij, torej z enostavno, pregledno in sistematično javno objavo informacij o prejetih prijavah, uvedenih postopkih in izrečenih ukrepih v konkretnih inšpekcijskih zadevah.

Preberite več: Učinkovitost in transparentnost delovanja inšpekcijskih služb je potrebno izboljšati

Ali so informacije javnega značaja res javne?

Transparency international Slovenia opozarja, da omejen dostop do informacij javenga značaja onemogoča učinkovit vpogled v delovanje države. Pri svojem delu se TI Slovenia pogosto srečava z ovirami pri dostopu do informacij, ki so bile tako administrativne, kot tudi finančne ali formalne oblike. Kljub pravici do informiranosti so stroški posredovanja nekaterih informacij previsoki, postopki predolgi, krog zavezancev pa preozek. Če k temu dodamo še nizko osveščenost državljanov o pravicah in zavezancev o načinih odločanja v teh postopkih, to znižuje učinkovitost ureditve same.

Preberite več: Ali so informacije javnega značaja res javne?

Center za zagovorništvo in pravno svetovanje

Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta predstavlja Center Spregovori!, ki opogumlja ljudi v boju proti korupciji in jim nudi možnost osebnega pogovora in svetovanja glede njihove osebne izkušnje. V okviru projekta smo vzpostavili center za pravno pomoč in svetovanje prijaviteljem in žrtvam korupcije in drugih neetičnih ravnanj, ki:

a) nudi kvalitetne brezplačne pravne nasvete potencialnim prijaviteljem koruptivnih dejanj;
b) nudi nasvete pri zbiranju dokazov in pomoč pri sestavljanju prijave koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj;
c) analizira podatke zbrane preko anonimnega formularja in prijav preko brezplačne telefonske linije ter na podlagi zbranih informacij osveščal javnost o prednostih in slabostih obstoječe zakonodaje;
d) zagovarja širše spremembe ureditev na področjih, kjer se izkaže, da je potrebna;

Center je v okviru projekta Pakti integritete vzpostavil mehanizme za sprejemanje prijav sumov nepravilnosti ali drugih zaznanih težav pri izvajanju javnih naročil ter tako predstavlja enega izmed ključnih elementov za zagotavljanje integritete javnih naročil, ki jih TI Slovenia v okviru projekta spremlja kot neodvisni opazovalec. S tem TI Slovenia omogoča zainteresiranim državljanom možnost vključitve v postopke spremljanja javnega naročila in širšo civilno participacijo pri projektu. 

 

Center Spregovori! je prijaviteljem na voljo prek brezplačne telefonske številke 080 39 34 ter spregovori(afna)transparency.si

Preberite več: Center za zagovorništvo in pravno svetovanje