our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Slamnata podjetja

Slamnata podjetja so entitete brez fizične prisotnosti v jurisdikciji (državi), kjer so registrirani ter navadno brez uslužbencev in brez komercialne aktivnosti. Ponavadi so ustanovljena v davčnih oazah ali "tajnih jurisdikcijah", njihov glavni namen pa je ščititi pravega končnega lastnika (t.i. ekonomskega upravičenca) pred davki, razkritjem ali obojim. Slamnata podjetja so imenovana tudi mednarnodna poslovna podjetja, osebna investicijska podjetja, navidezne družbe ali podjetje zgolj s poštnim nabiralnikom.

Slamnata podjetja se poleg izogibanja davkov ali skrivanje lastnika uporabljajo tudi za pranje denarja, financiranje terorizma in druge kriminalne pojave. Raziskava Svetovne banke je pokazala, da je bilo v 213 največjih korupcijskih afer zabeleženih med letoma 1970 in 2010 vpleteno slamnato podjetje. 

REŠITEV:

Vlade bi morale vzpostaviti obvezne, javne registre, ki razkrivajo upravičeno/dejansko lastništvo skrbniških skladov in podjetij. Javni registri upravičenega/dejanskega lastništva bi dovoljevali lažje sledenje nepošteno pridobljenimi koristmi in bi odvračale okoriščanje z izkupički korupcije in kriminala.

shellcompany