our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Samodejna izmenjava informacij

Samodejna izmenjava informacij nastopi, ko si davčni uradi dveh ali več držav izmenjujejo podatke o vseh tipih premoženja (vključujoč z nepremičninami, kot so hiše in zemljišča) in obdavčljivih aktivnosti (npr. dividende, obresti, avtorske pravice, plače, pokojnine, itd.) na samodejen in periodičen način. V takšnem sistemu se podatki rutinsko zbirajo v državi v kateri se obdavčljive aktivnosti dogajajo ali kjer se premoženje nahaja in se delijo z državo, kjer so davki dolgovani brez, da bi bil formalni zahtevek potreben (ti so pogosto ovira za pridobivanje podatkov). Tak sistem je lahko formaliziran v bilateralnih ali multilateralnih dogovorih med pogodbenimi državami.

Tak proces predstavlja najboljši način za ocenitev in zbiranje plačevanja davkov oziroma ugotavljanja, kje so ti dolgovani. Vlade bi morale sprejeti in implementirati samodejno izmenjavo informacij kot svetovni standard, saj omogoča bolj učinkovito in hitrejše čezmejno izmenjavo informacij. Slednje med drugim omogoča premagovanje pravnih, operativnih in političnih ovir pri mednarodnem sodelovanju. Zvišuje transparentnost v finančnem sistemu in zmanjšije izogibanje davkom in davčno utajevanje.

automaticexchangeofinformation