our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Prijavitelji ali žvižgači

Razkritje v javnem interesu s strani posameznika, največkrat s strani zaposlenega, funkcionarja ali tretje osebe, z namenom naznaniti neetično ali koruptivno ravnanje. Za prijavitelja ali žvižgača velja vsakdo, ki razkrije kakršno koli zlorabo, nepravilnost ali neetično ravnanje znotraj organizacije, javnega organa ali podjetja (ali znotraj enega izmed poslovnih partnerjev) ali pa sistemsko pomanjkljivost in njene posledice, ki ogrožajo javni interes, integriteto in ugled. Prijavitelji so tako ključen element odkrivanja korupcije, saj je včasih le s pomočjo prijavitelja dejanje razkriti. Podjetja bi morala omogočati prijaviteljem, ki občutijo ali so priča podkupovanju in korupciji, skozi učinkovita pravila in postopke za prijavitelje, države pa bi morale vzpostaviti učinkovite sisteme za preprečevanje pregona žvižgačev.

Mednarodno poročilo "Whistleblowing in Europe - Legal protection for whistleblowers in the EU" ugotavlja:

1. da večina EU držav ni uspela zadostno zakonsko zaščititi prijaviteljev proti povračilnimi ukrepi na delovnem mestu, s čimer so izključile pomemben mehanizem za uspešno preprečevanje korupcije

2. da je kompleksnost političnih, družbenih, zgodovinskih in drugih dejavnikov blokiralo, ne samo zakonodajni napredek, temveč tudi preprečilo prijaviteljem, da v družbi zavzamejo svoje mesto kot zagovorniki transparentnosti, celovitosti in odgovornosti.

whistleblowing