our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja

Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja je pravni postopek skozi katerega si država, vlada in/ali njeni državljani povrnejo sredstva in druge dobrine, ki so bile odtujene ali pridobljene nezakonito in neupravičeno, tudi s korupcijo.

Vlade morajo zagotoviti bolj poglobljeno domače in mednarodno sodelovanje med institucijami, da bi zagotovile bolj učinkovito in hitrejšo izmenjavo informacij. Vlade bi morale vzpostaviti sisteme, ki bodo omogočale žrtvam korupcije in civilni družbi pravdne postopek v državah, iz katerih so bila sredstva odtujena in v državah v katere so bila prenešena. Države v katere so se sredstva zlila, bi se morale hitro odzvati na zahteve za mednarodno izmenjavo podatkov in razviti, ter uveljavljati zakone in regulacije, ki preprečujejo zamrznjenim sredstvom, da bi ostala pri isti instituciji, podjetju ali osebi, ki je ta nezakonito pridobljena sredstva prejela pred njihovo zamrznitvijo. Finančne institucije, ki zamrznjenih sredstev ne sprostijo legalnemu lastniku, bi morale biti po odločbi o sprostitvi s strani pristojnega organa pravno odgovorne.

assetrecovery