our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Poročanje od države do države

Poročanje od države do države je način finančnega poročanja, v katerem multinacionalke določene podatke razčlenijo po državah in za vsako državo v kateri delujejo. Ti podatki vsebujejo prodajo in nakupe znotraj korporacije in zunaj nje, dobičke, izgube, število zaposlenih in stroške osebja, plačane davke in davčne obveznosti, povzetek premoženja in obremenitev. Trenutno so norma nerazčlenjena finančna poročila.

Obvezno razkritje plačil in aktivnosti razčlenjeno po državah zmanjšuje politično, pravno in reputacijsko tveganje in tvori pravočasne, razčlenjene in lahko primerljive podatke. Predvsem se s celovitim poročanjem manjša verjetnost izogibanja plačevanja davkov in s tem povezanimi praksami. Podjetja bi morala zagotoviti visoko raven korporativne transparentnosti, saj to dovoljuje državljanom, da jih držijo k odgovornosti za vpliv, ki ga ta imajo na njihove skupnosti. 

countrybycountryreporting