our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Pakti integritete

Davkoplačevalski denar se mora trošiti pod strogimi pogoji, ki takšne odklone preprečuje. Sistem javnega naročanja mora biti transparenten, pogoji jasni, nadzor mora biti neodvisen. Transparency International je za javna in druga naročila razvil t.i. pakte integritete (Integrity pacts), sistemski pristop k javnemu naročanju in sklepanju poslov. Pakt integritete je protikorupcijski mehanizem razvit v devetdesetih letih in je bil implementiran že v mnogih primerih. Pakt integritete je torej pogodba, ki jo podpišejo naročnik, ponudniki in neodvisni nadzornik javnega naročila. Pakt pa se lahko uporablja tudi za druge oblike naročil, ne samo za javna naročila.

S podpisom pogodbe, pogodbenice soglašajo, da se tako naročnik kot ponudniki vzdržijo kakršne koli oblike korupcije med postopkom naročanja in da bodo posredovali vse razpoložljive informacije neodvisnemu nadzorniku. Nadzorniku je dovoljeno, da zaposli različne strokovnjake, izvedence za področje, ki ga zajema javno naročila ter hkrati pozorno spremlja vse faze postopka in izvajanje pogodbe ter opozarja pogodbenice o morebitnih nezakonitostih. Med njegove zadolžitve sodi tudi priprava rednih poročil, ki so javno dostopna, kot to določajo pravila pakta. Sporazum ima več prednosti, kot so odprta in lojalna konkurenca, večja gospodarnost pri naročilih, kar vse prinaša kratkoročni in dolgoročni uspeh.

Pakt tudi omogoča zgodnje odkrivanje nepravilnosti, kar morebitne večje napake preprečuje in manjša škodo že storjenih napak. Nadzorna organizacija mora biti odgovorna, neodvisna (javna) organizacija, ki ima dovolj ustreznega in preverljivega strokovnega znanja in kapacitet. V metodologiji paktov integritete pa ključno vlogo igra tudi javnost. Neodvisna organizacija, ki skrbi za nadzorovanje izbirnega postopka in izvršitev pogodbe, uporablja več načinov obveščanja in v večih primerih vključuje tudi javnost v postopek nadzorovanja.

pacts

TI Slovenia izvaja projekt Pakti integritete, ki se je s predstavitvami odločevalcem začel že v 2015, v 2016 pa se je pričela druga faza, kjer je TI Slovenia kot izbrani civilni nadzornik začel aktivnosti za podpis Pakta pri porabi javnih sredstev pri energetski obnovi bolnišnic. 

logoEK pakti