our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Okrepljena skrbnost

Okrepljena skrbnost je izraz, ki se uporablja v navezavi na ukrep Poznajte svojo stranko (Know Your Customer - KYC) proti pranju denarja, ki vključuje nostrifikacijo in dokumentacijo s strani tretjih entitet in se nanaša na situacije, kjer so vključene visoko tvegane stranke in politično izpostavljene osebe, kot so politiki na visokih položajih.

Vlade morajo zagotoviti, da banke resno in učinkovito izvajajo okrepljene preverbe proti pranju denarja pri politično izpostavljenih strankah.

enhancedduediligence