our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Ocena sistemov integritete lokalnih skupnosti

Od začetka 1980ih je v svetu opazen trend prenosa moči iz centralne na lokalno oblast v obliki t.i. decentralizacije. Tudi v Sloveniji imajo samouprave lokalne skupnosti precejšnjo odločevalsko, izršno in nadzorno moč. Za enkrat še ni znano ali decentralizacija privede do več korupcije kot bolj centralno organizirana oblast. Dejstvo je, da je korupcija problem, ki je prisoten na vseh ravneh oblasti. Funkcionarji, uradniki in drugi javni uslužbenci v lokalnih skupnostih morajo ločiti javno dolžnost od zasebnih koristi. To je na lokalni ravni še toliko težje, zaradi družinskih, prijateljskih in poslovnih razmerij, ki vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradnih oseb. Tudi nižja nadomestila za uradne osebe na lokalni ravni in nedelujoče ali celo neobstoječe nadzorne institucije dodatno vplivajo na raven integritete.

Zato je Transparency International Slovenia pričelo z izvajanjem projekta Ocena sistemom integritete lokalnih skupnosti, katerega cilj je:
a) Ocena obstoja in učinkovitosti mehanizmom za utrjevanje transparentnosti, integritete in odgovornosti z namenom preprečevanja korupcije v izbranih lokalnih skupnostih.
b) Pregled slovenske zakonodaje in ocena njene ustreznosti za preprečavnje korupcije na lokalni ravni.
c) Izdelava metodologije za prihodnje ocene mehanizmov za preprečavenje korupcije v lokalni upravi.
d) Izdelava priporočil za reforme zakonodaje in praks deležnikov v lokalni samoupravi.
e) Spodbuditi ključne deležnike (lokalna skupnost, državna uprava, civilna družba) za udejanjanje priporočil z namenom zmajšanja priložnosti za korupcijo na lokalni ravni.

Projekt je sestavljen iz treh faz, in sicer:
1) Pripravljalna faza, kjer se bo izbralo občino na kateri se bo izvedla raziskava. Metodologijo za sistem lokalne integritete (Local integrity system assessment toolkit), ki jo je razvil sekretariat Transparency International v Berlinu, se bo prilagodilo slovenskemu kontekstu. Oblikuje se posvetovalna skupina z vidnimi slovenskimi strokovnjaki in deležniki iz slovenske lokalne samouprave.
2) Faza raziskovanja, kjer se bo izvedla situacijska analiza ter določilo ključne akterje in deležnike lokalne samouprave v Sloveniji. Izvedba ocene sistema lokalne integriete na izbrani občini, ki bo zajemala intervjuje, zakonodajno raziskavo ter pisanje poroočila. Organizacija delavnice lokalne integritete, kjer se bo skupaj s posvetovalno skupino ter drugimi strokovnjaki in deležniki pregledalo rezultate raziskave ter pripravilo priporočila.
3) Faza zagovorništva (advocacy), kjer bomo skozi končno poročilo in druge dogodke ozaveščali in izobraževali širšo in strokovno javnost, ter se zavzemali za utrjevanje integritete v lokalni samoupravi v Sloveniji.
Projekt bo potekal 5 mesecev, in sicer v obdobju 15.11.2015 – 15.4.2016.

logoTTF