our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Odkrivanje lobiranja - odstiranje tančic v politiki

Raziskava Nacionalni sistem integritete je pokazala, da ima le 6 od 25 evropskih držav do neke stopnje urejeno področje lobiranja. Poleg nepreglednih praks lobiranja obstajajo tudi resni pomisleki, da imajo oblikovalci politik in ključni svetovalci pogosto drugačne oziroma dodatne interese pri sprejemanju zakonskih aktov. Ta nasprotja interesov niso v celoti razkrita. Nedopustno vplivanje in navzkrižja interesov pri oblikovanju politik predstavljalo nekatere od najhujših, najbolj škodljivih, najmanj raziskanih ter nadzorovanih korupcijskih tveganj.

Zato je Transparency International Slovenia pričel z izvajanjem projekta Odkrivanje lobiranja - odstiranje tančic v politiki "Lifting the lid on lobbying - Taking secrecy out of EU politics", katerega cilj je:
a) izboljšati razumevanje koncepta lobiranja v stroki in javnosti;
b) osveščanje o prednostih in slabostih lobiranja;
c) osvetliti tveganje regulativnih in praktičnih pristopov Slovenije z vidika preprečevanja korupcije in obvestiti deležnike;
d) Spodbuditi ključne deležnike (vlado, gospodarstvo in civilno družbo) za obravnavo lobiranja in področij na katerih je potrebna reforma.

Projekt

Projekt je sestavljen iz dveh faz, in sicer:

1) faze raziskovanja, kjer bomo na podlagi metodologije identificirali največje pomanjkljivosti na področju lobiranja v Sloveniji, izpostavili primere nezakonitega lobiranja v posameznih sektorjih (finančni sektor, gospodarstvo, energetika), večji del raziskave pa bo namenjen regulatornim mehanizmom; ter

2) faze zagovorništva (advocacy), kjer bomo skozi končno poročilo in dogodke ozaveščali in izobraževali širšo in strokovno javnost, ter se zavzemali za spremembo zakonodaje in njeno implementacijo v praksi.

Pri projektu sodeluje 18 partnerjev Transparency International in Transparency International Sekretariat. Projekt bo potekal dve leti, in sicer v obdobju 1.11.2013 – 31.10.2015.logo EK