our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Center za zagovorništvo in pravno svetovanje

Transparency International Slovenia s projektom Spregovori opogumlja ljudi v boju proti korupciji in jim nudi možnost osebnega pogovora in svetovanja glede njihove osebne izkušnje. Cilj projekta je bil vzpostavljen center za pravno pomoč in svetovanje prijaviteljem korupcije in drugih neetičnih ravnanj, ki:
a) nudi kvalitetne brezplačne pravne nasvete potencialnim prijaviteljem koruptivnih dejanj;
b) nudi nasvete pri zbiranju dokazov in pomoč pri sestavljanju prijave koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj;
c) analizira podatke zbrane preko anonimnega formularja in prijav preko brezplačne telefonske linije ter na podlagi zbranih informacij osveščal javnost o prednostih in slabostih obstoječe zakonodaje;
d) zagovarja spremembe ureditve na področjih, kjer se izkaže, da je potrebna;

Vzpostavitev centra nudi dodatno zaščito prijaviteljev korupcije in vzpodbuja ter krepi odkrivanje, preprečevanje ter odpravljanje koruptivnih ravnanj. Razkritja podkupovanja namreč ni brez posameznikov, ki ob odločitvi, da bodo o kaznivem dejanju obvestili pristojne, tvegajo veliko.

V letu 2013 objavljeno poročilo mednarodne organizacije Transparency International je Slovenijo označilo kot državo z napredno protikorupcijsko zakonodajo glede t.i. zaščite prijaviteljev korupcije. Dejstvo je, da je zakonodajalec zaščiti prijaviteljev korupcije namenil posebno pozornost, saj je ukrepe na tem področju uredil v posebnem poglavju Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Poglavje o zaščiti prijaviteljev poudarja pravico vsakogar, da lahko komisiji ali drugemu pristojnemu organu poda prijavo o koruptivnem ravnanju v državnem organu, lokalni skupnosti, pri nosilcu javnih pooblastil ali drugi pravni osebi javnega ali zasebnega prava, za katero verjame, da ima znake korupcije. Ta določba pa ne posega v pravico prijavitelja, da o koruptivnem ravnanju obvesti javnost. Kljub temu pa je opaziti pomanjkljivosti v uresničevanju zakonsko predvidene zaščite. Težava, s katero se srečujejo organi pregona korupcije je predvsem nezaupanje posameznikov v pravni sistem.logo EK