our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Inovativni pristopi v postopkih formalnega izobraževanja boja proti korupciji

Projekt sledi cilju izgradnje efektivnega in delujočega protikorupcijskega izobraževanja v srednjih šolah. Izobraževanje poteka v sodelovanju z učitelji in dijaki. TI Madžarska in TI Slovenia sta izdali priročnik Dijaki z(a) integriteto, ki vsebuje učno gradivo za učitelje, ki želijo poučevati o integriteti, transparentnosti, odgovornosti in preprečevanju korupcije v srednjih šoli, temah ki so odsotne iz učnih načrtov.
Da bi spodbudili razvoj protikorupcijskega učnega načrta v sekundarnem izobraževanju, projekt izpostavlja dva pomembna koraka. Priprava in testiranje učnega načrta v razredih srednjih šol, kjer so na inovativen način aktivno vključeni dijaki in učitelji. Drugič, cilj je razviti celovit in večplasten učni načrt, ki bo postal del institucionaliziranega protikorupcijskega izobraževanja v srednjih šolah.

PREBERI PUBLIKACIJO 

Erasmus logotka logo hu

 

Transparentno in odgovorno sprejemanje odločitev javnega pomena v Sloveniji

Namen projekta je zmanjšati korupcijska tveganja, ki izhajajo iz zakonodajnega postopka, s spodbujanjem preglednosti in celovitosti skozi uporabo inovativnih tehnologij. TI Slovenija bo centraliziralo različne javno dostopne podatke v enotni javni spletni platformi, ki bo dostopna vsem državljanom in državljankam. Podatki bodo predstavljeni v grafični obliki na vizualno privlačen način. Platforma bo omogočila raziskovalcem, nevladnim organizacijam, novinarjem in drugim zainteresiranim skupinam za dostop in uporabo zbranih podatkov za izvajanje zagovorništva. TI Slovenia bo organizirala različne projektne aktivnosti - izobraževanja za deležnike o uporabi platforme in t.i. hack-athon katerega namen je izpopolnitev platforme. Orodje prinaša bolj pregleden proces zakonodaje in omogoča eletronsko zakonodajno sled.

logoTTF

Transparentnost lokalnih volitev v Srednji in Vzhodni Evropi

V okviru projekta bo TI Slovenia spremljal potek predvolilnih aktivnosti na lokalni ravni v petih do sedmih občinah v Sloveniji. Namen je dvig ravni integritete in transparentnosti pri financiranju lokalnih političnih kampanj, z različnimi aktivnostmi na področju nadzora in monitoringa, raziskav in zagovorništva na nacionalni in mednarodni ravni. Cilj projekta je povečanje preglednosti volilnih kampanj na lokalnem nivoju in s tem povečanje zaupanja v lokalno politiko. 

Preberite več: Transparentnost lokalnih volitev v Srednji in Vzhodni Evropi

Center za zagovorništvo in pravno svetovanje

Transparency International Slovenia s projektom Spregovori opogumlja ljudi v boju proti korupciji in jim nudi možnost osebnega pogovora in svetovanja glede njihove osebne izkušnje. Cilj projekta je bil vzpostavljen center za pravno pomoč in svetovanje prijaviteljem korupcije in drugih neetičnih ravnanj, ki:
a) nudi kvalitetne brezplačne pravne nasvete potencialnim prijaviteljem koruptivnih dejanj;
b) nudi nasvete pri zbiranju dokazov in pomoč pri sestavljanju prijave koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj;
c) analizira podatke zbrane preko anonimnega formularja in prijav preko brezplačne telefonske linije ter na podlagi zbranih informacij osveščal javnost o prednostih in slabostih obstoječe zakonodaje;
d) zagovarja spremembe ureditve na področjih, kjer se izkaže, da je potrebna;

Preberite več: Center za zagovorništvo in pravno svetovanje

Odkrivanje lobiranja - odstiranje tančic v politiki

Raziskava Nacionalni sistem integritete je pokazala, da ima le 6 od 25 evropskih držav do neke stopnje urejeno področje lobiranja. Poleg nepreglednih praks lobiranja obstajajo tudi resni pomisleki, da imajo oblikovalci politik in ključni svetovalci pogosto drugačne oziroma dodatne interese pri sprejemanju zakonskih aktov. Ta nasprotja interesov niso v celoti razkrita. Nedopustno vplivanje in navzkrižja interesov pri oblikovanju politik predstavljalo nekatere od najhujših, najbolj škodljivih, najmanj raziskanih ter nadzorovanih korupcijskih tveganj.

Preberite več: Odkrivanje lobiranja - odstiranje tančic v politiki