our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Nezakoniti finančni tokovi

Nezakoniti finančni tokovi opisujejo gibanje denarja, ki je nezakonito pridobljen, prenešen ali zapravljen preko meja. Viri sredstev teh čezmejnih transferjev so v treh različnih oblikah: korupcija, kot je podkupovanje ali kraja s strani vladnih uradnikov; kriminalne aktivnosti, kot je trgovina z drogo, z belim blagom, nezakonita prodaja orožja in več; ter izogibanje davkom in manipulacija transfernih cen.

Volumen nezakonitik finančnih tokov je ogromen. Ti tokovi imajo velik vpliv na globalno ekonomijo z uničujočim vplivom na revnejše države in so jasno povezani z korupcijo. Skrivnostne jurisdikcije (ki ne izdajajo podatkov) igrajo veliko vlogo pri sprejemanju teh nezakonitih finančnih tokov. Vlade bi morale vzpostaviti obvezne, javne registre, ki razkrivajo končno lastništvo (t.i. ekonomske upravičence) skrbniških skladov in podjetij, kar bi omogočilo lažje sledenje nezakonitim finančnim tokovom in bi otežilo okoriščanje s korupcijo in kriminalom.

illicitfinancialflows